37x niet of gedeeltelijk op het werk gekomen, 11x niet naar de bedrijfsarts gegaan en 3x niet naar de psycholoog, 19x loonbetaling opgeschort

 

Wanneer een werknemer ziek uitvalt, dan rusten er op zowel de werknemer als de werkgever wettelijke re-integratieverplichtingen. Wanneer een werknemer onvoldoende medewerking verleent aan zijn re-integratie, dan kan de werkgever de werknemer een loonsanctie opleggen. Onder omstandigheden is het zelfs mogelijk om tot ontslag over te gaan. De werkgever kan de kantonrechter namelijk vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens verwijtbaar handelen van de werknemer, wanneer werknemer veelvuldig zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt. In dat geval is het opzegverbod wegens ziekte namelijk niet van toepassing. Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, dan kan de kantonrechter zelfs bepalen dat de werkgever géén transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd is.

In een zaak waarover de rechtbank Den Haag onlangs moest oordelen, ging het om een werknemer die maar liefst 37x niet of gedeeltelijk op het werk was verschenen, 11x niet naar de bedrijfsarts was gegaan en 3x niet naar de psycholoog was gegaan, en waarbij werkgever 19x een loonsanctie had toegepast. Toen was de maat voor werkgever vol en verzocht werkgever de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In die zaak speelde het volgende.

De werknemer is sinds 1982 bij de werkgever, een WSW-instelling, in dienst. Tussen 13 januari 2014 en 12 februari 2015 is werknemer ziek. Na volledig herstel per 12 februari 2015 is werknemer op 27 mei 2015 als gevolg van een auto-ongeluk opnieuw ziek uitgevallen. In de daaropvolgende periode heeft hij niet of nauwelijks meegewerkt aan zijn re-integratie, dit onder verwijzing naar een brief van zijn chiropractor. Volgens de chiropractor mocht werknemer geen lichamelijk belastend werk verrichten. Verder verwees werknemer naar een brief van de bedrijfsarts, die aangeeft dat een FML moet worden opgesteld om de belastbaarheid van werknemer vast te stellen. Het UWV heeft een deskundigenoordeel afgegeven, waarin het UWV oordeelde dat de werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie. De werkgever vraagt vervolgens de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De kantonrechter stelt vast dat de werknemer sinds zijn ziekmelding op 27 mei 2015 in totaal:

  • 37 keer niet of niet tijdig op het werk is verschenen of eerder is weggegaan;

  • 11 keer niet is gekomen op het spreekuur van de bedrijfsarts;

  • 3 keer niet is verschenen op een afspraak met de psycholoog;

  • en dat de werkgever in totaal 19 keer de loonbetaling heeft gestaakt.

De brief van de chiropractor kan niet als rechtvaardiging dienen voor dit gedrag en het advies van de bedrijfsarts evenmin, aldus oordeelt de kantonrechter. De bedrijfsarts heeft duidelijk aangegeven dat de werknemer drie keer drie uur per week inzetbaar was. Het advies een FML op te stellen, doet daaraan dus niet af. De kantonrechter oordeelt dat de verklaring van de chiropractor, afgewogen tegen de adviezen van de bedrijfsarts en het deskundigenoordeel van het UWV, onvoldoende gewicht in de schaal legt. Bovendien heeft de werknemer ook geen verklaring gegeven voor het meermalen niet verschijnen op afspraken met de bedrijfsarts, hetgeen ook een schending van de re-integratieverplichting oplevert. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst daarom per direct, wegens verwijtbaar handelen van de werknemer, en bepaalt dat werkgever geen transitievergoeding aan werknemer verschuldigd is.

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Als arbeidsrechtadvocaat staan wij u graag met raad en daad ter zijde!

De volledige uitspraak kunt u hier lezen.