Week 48 - Aansprakelijkheid werkgever voor thuiswerkplek werknemer

 

De afgelopen jaren is flexwerken een trend geworden. Werknemers kunnen steeds vaker kiezen waar ze werken. Vaste werkplekken zijn in menig functie verleden tijd.

 

Flexwerken biedt zowel werkgever als werknemer voordelen. Maar keerzijde van het flexwerken kan bijvoorbeeld zijn dat een werknemer een aantal dagen per week thuis werkt achter een zelf geïmproviseerd bureau. Wat als de werknemer op een dag ziek uitvalt wegens RSI-klachten?

 

Daarom besteden we in dit artikel aandacht aan de aansprakelijkheid van de werkgever voor de thuiswerkplek.

 

Uitgangspunt is dat de werkgever erop toe moet zien dat de arbeidsomstandigheden van de thuiswerker veilig en gezond zijn. De werkplek van de werknemer, waar deze zich ook bevindt, moet immers aan de wettelijke regels voor arbeidsomstandigheden voldoen. De werkgever hoeft in geval van een thuiswerker niet aan alle wettelijke eisen te voldoen. Voor de werkplek van de thuiswerker zijn namelijk uitzonderingen gemaakt. Zo hoeft de werkgever bijvoorbeeld niet te voldoen aan de eisen omtrent brandgevaar, vluchtwegen en kleedruimtes. Van de werkgever kan niet gevergd worden om deze zaken bij de werknemer thuis aan te leggen of te controleren.

 

Wat valt dan wél onder de zorgplicht van een werkgever? Een werkgever heeft bijvoorbeeld wél een zorgplicht voor meubilair dat door de werknemer thuis gebruikt wordt om arbeid te verrichten. En denk bijvoorbeeld ook aan een instructieplicht van de werkgever voor wat betreft beeldschermwerk. Let wel, uit de rechtspraak volgt dat een éénmalige instructie niet voldoende is om te voldoen aan de voortdurende zorgverplichting van de werkgever om te zorgen dat de werknemer ergonomisch verantwoord werkt.

 

Kortom, de werkgever moet dus in het oog houden onder welke omstandigheden en met welke hulpmiddelen de werknemer thuis zijn werkzaamheden uitoefent. Daarnaast geldt de instructieplicht van de werkgever dus ook op de thuiswerkplek. Wanneer de werkgever zeggenschap heeft over de manier waarop de werknemer de arbeid moet verrichten, dan is de werkgever ook verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving, óók als dat bij de werknemer thuis is.

 

Voldoet de werkgever niet aan zijn zorgplicht dan kan de werknemer hem aansprakelijk stellen voor de schade die hij in de uitoefening van zijn werk geleden heeft.

 

Heeft u vragen? Of heeft u advies nodig? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Wij staan u graag met raad en daad terzijde!