Akkoord over Europese wet klokkenluiders

 

Door onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-landen is een politiek akkoord bereikt over een wet die klokkenluiders moet beschermen. Werknemers die misstanden rapporteren over bijvoorbeeld corruptie, belastingontwijking of overtreding van milieuregels krijgen door de wetgeving de garantie dat zij beschermd zijn tegen ontslag, degradatie of vervolging.

 

Interne meldprocedure

Bedrijven met meer dan vijftig werknemers en gemeenten met meer dan 10.000 inwoners moeten interne meldprocedures gaan opzetten. Klokkenluiders worden aangemoedigd om misstanden eerst binnen hun eigen organisatie te melden, maar zij kunnen er ook voor kiezen om bij een externe klokkenluidersinstantie aan te kloppen als zij vergelding vrezen. In Nederland is dat het Huis voor de Klokkenluiders. De bescherming van Klokkenluiders geldt ook wanneer zij naar onderzoeksjournalisten stappen om misstanden aan de kaart te brengen.

 

Verder pleiten de leden van het Europese parlement ook voor bescherming  tegen vergelding en ondersteunende maatregelen, zoals juridische- en financiële bijstand en psychische ondersteuning.

 

Europa

Slechts tien van de achtentwintig lidstaten hebben wetgeving die afdoende bescherming biedt. Binnen Europa is er dus sprake van een ongelijkmatig beschermingsniveau. Om die reden heeft de Europese Commissie voorgesteld om de Europese regels gelijk te trekken. ‘De nieuwe regels waarborgen dat klokkenluiders op veel gebieden veilig melding kunnen maken van inbreuken op het EU-recht’ , aldus vicevoorzitter Frans Timmermans. EU-commissaris VÄ›ra Jourová (Justitie): ‘Wij moeten de dappere mensen die onrechtmatige activiteiten aan de kaak stellen, ondersteunen en beschermen.’

 

Het is nu aan de Europese Commissie om met een voorstel voor een richtlijn te komen.

 

Wilt u hier meer over weten? Of wilt u advies? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten! Wij staan u graag met raad en daad ter zijde!