Week 34 - Arbeidsconflict? Er gloort weer licht aan de horizon voor werkgevers!

 

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid geldt als uitgangspunt dat wanneer het arbeidsconflict aan de werkgever is te wijten, er géén ontslag kan volgen (omdat er in dat geval géén sprake is van een zogeheten ‘voldragen g-grond’). Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch kwam eerder deze zomer al met een nuancering daarop: ontslag is wél mogelijk wanneer het arbeidsconflict niet bewust is gecreëerd met het uitsluitende doel een ontslag te forceren. Onlangs heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch dit in een ontslagzaak, die mr. Manon Pieters namens werkgever gewonnen heeft, herhaald.

 

In deze hoger beroep zaak concludeert het gerechtshof dat partijen al geruime tijd zeer gebrekkig met elkaar communiceren, en dat de herhaalde inspanningen van werkgever om daarin verbetering te brengen, tevergeefs zijn geweest. Het gerechtshof concludeert dat de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer ernstig en duurzaam is verstoord.

 

Het gerechtshof oordeelt opnieuw dat voor de vraag of sprake is van een voldragen g-grond niet relevant is aan wie het te wijten is dat de arbeidsverhouding verstoord is geraakt. Het gaat in de eerste plaats om de vraag óf de arbeidsverhouding is verstoord; niet door wie de arbeidsverhouding verstoord is geraakt.

 

Dit is slechts anders wanneer uit de omstandigheden blijkt dat een werkgever de verstoring bewust heeft gecreëerd met het uitsluitende doel een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te forceren. Maar deze situatie doet zich in deze ontslagzaak niet voor. Werkgever heeft zich steeds ingezet om tot een viergesprek en mediation te komen. Dat de mediation gericht was op een beëindiging van de arbeidsovereenkomst (een zogeheten “exit-mediation”), leidt volgens het gerechtshof nog niet tot de conclusie dat werkgever welbewust een verstoorde arbeidsverhouding heeft gecreëerd met het uitsluitende doel om een ontslag te forceren.

 

Het beroep van werknemer op het opzegverbod wegens ziekte slaagt niet.

 

Het gerechtshof honoreert het ontbindingsverzoek van werkgever, en ontbindt de arbeidsovereenkomst met werknemer.

 

Deze uitspraak biedt werkgevers – gelukkig - meer ruimte om de arbeidsovereenkomst wegens een arbeidsconflict te beëindigen. Maar onveranderd blijft dat, wanneer een werkgever bewust aanstuurt op een arbeidsconflict met het uitsluitende doel een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te forceren, er dan géén ontslag volgt. Dergelijk gedrag wordt derhalve – terecht – nog altijd niet beloond met een ontslag.

 

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Als arbeidsrechtadvocaat staan wij u graag met raad en daad ter zijde!