Banken mogen uw betaalgegevens met derden delen

 

Privacy is een “hot issue” tegenwoordig, denk aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming waarover wij u eerder informeerden en waarover het nodige te doen is. In de bankwereld zijn er ook ontwikkelingen gaande die uw privacy raken: de Tweede Kamer heeft op 11 september 2018 de Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten aangenomen. Daarmee wordt de Europese Richtlijn PSD II geïmplementeerd. Wat betekent dat concreet voor u?

 

Kort gezegd: banken mogen, met de toestemming van u als consument, uw klantgegevens delen met derden. De achterliggende gedachte is dat het grensoverschrijdend betaalverkeer voor consumenten makkelijker, veiliger en goedkoper wordt én dat de weg wordt vrijgemaakt voor nieuwe en innovatieve betaaldiensten. Daarvoor is toegang nodig tot de betaalgegevens van consumenten. Met de Implementatiewet worden banken verplicht om toegang te verlenen tot die betaalgegevens, mits u als consument daarmee instemt.

 

Het is dan wel de vraag of u als consument exact kunt overzien waarmee u dan precies instemt? Volgens de Minister van Financiën moet de Autoriteit Persoonsgegevens in samenspraak met De Nederlandse Bank de precieze invulling van het toestemmingsvereiste vorm geven. Ook zal de Autoriteit Persoonsgegevens er toezicht op gaan houden of uw gegevens ook alleen worden gebruikt voor het verlenen van betaaldiensten, en niet voor overige doeleinden.

 

Wordt ongetwijfeld vervolgd! Meer weten over privacy? SPEE advocaten & mediation weet raad.