Belastingdienst op de vingers getikt door Autoriteit Persoonsgegevens over BTW identificatienummer ZZP’er

Eerder informeerden wij u al over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waar u als ondernemer vanaf 25 mei jl. aan dient te voldoen.  De organisatie die met de handhaving van de AVG is belast, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft zich onlangs kritisch uitgelaten over de handelwijze van de Belastingdienst.

De Belastingdienst gebruikt namelijk het burgerservicenummer (BSN) in het BTW-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak. Daarvoor is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens geen wettelijke basis aanwezig. De Belastingdienst moet deze overtredingen dan ook zo snel mogelijk beëindigen. Doet de Belastingdienst dat niet, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens handhavend optreden.

De kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt ingegeven door het feit dat als het BSN van ondernemers in verkeerde handen komt, het risico op identiteitsfraude bestaat. Door in het BTW- identificatienummer van zelfstandigen het BSN op te nemen, kunnen zelfstandigen het BSN niet beschermen en zijn zij verplicht dit kenbaar te maken. Daar komt binnenkort dus een einde aan, als het aan de Autoriteit Persoonsgegevens ligt.

Bent u ondernemer en heeft u vragen over de AVG of anderszins? SPEE advocaten & mediation weet de weg.