Bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor belastingschulden van B.V.

 

Op deze plaats informeren wij u geregeld over de risico’s die bestuurders van een B.V. lopen indien hen met succes onbehoorlijk bestuur verweten wordt door een schuldeiser van de B.V. In een dergelijk geval is de bestuurder in privé aansprakelijk voor schulden die er bij de B.V. zijn ontstaan. Dit is dan ook een uitzondering op de hoofdregel dat bestuurders in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van de B.V. Er moet dan wel ‘echt iets aan de hand zijn’, wil een bestuurder in privé aangesproken kunnen worden.

 

Een interessante uitspraak op dit gebied is afkomstig van het Hof Amsterdam vorig jaar. Het betrof een bestuurder die aansprakelijk werd gesteld voor belastingschulden van B.V.’s waarvan hij (indirect) bestuurder was geweest. De Belastingdienst klopte bij de bestuurder in privé aan, op het moment dat de B.V.’s hun belastingschulden niet meer konden betalen.  Wat wil het geval: de bestuurder had aan zichzelf een maandelijkse managementvergoeding van niet minder dan € 45.000,- uitgekeerd. Dit terwijl de bestuurder wél wist dat de B.V.’s zich in zwaar weer bevonden. Dat zou volgens het Gerechtshof Amsterdam geen ‘redelijk denkend bestuurder’ doen. Dit is de toetsingsmaatstaf die wij dikwijls in de jurisprudentie tegenkomen. Ook was er al sprake van een rekening-courantschuld van de persoonlijke B.V. van de bestuurder bij één van de B.V.’s. Die schuld bedroeg al € 348.000,- na een jaar. Sterker nog, ook nadat de bestuurder de melding betalingsonmacht deed bij de belastingdienst, bleef hij zijn managementvergoeding innen, door deze te verrekenen met de genoemde rekening-courantschuld. Dat de B.V.’s onder deze graaizucht zouden gaan bezwijken, voelt u ongetwijfeld al aankomen. Het Gerechtshof was het dan ook eens met de belastingdienst dat de bestuurder persoonlijk aansprakelijk kon worden gehouden voor de belastingschulden van de B.V.’s. De uitspraak kunt u op uw gemak hier teruglezen.

 

Nu horen wij u denken: maar dit is toch evident onbehoorlijk bestuur? Dat zijn wij helemaal met u eens. Echter, lang niet alle gevallen zijn zo zwart-wit als deze uitspraak. Er zijn, juist bij bestuurdersaansprakelijkheid, vele tinten grijs, en dan bedoelen we niet alleen de kleur van het maatpak. Meer weten? Bij SPEE advocaten hebben we ruime ervaring met het adviseren en procederen over bestuurdersaansprakelijkheid, zowel voor bestuurders als voor schuldeisers. U weet ons dan ook te vinden voor advies.