Bestuurders, pas op: ook als u “voor de goede zaak” en onbetaald werkt, kunt u persoonlijk aansprakelijk zijn!

 

Via onze website en social media publiceren wij regelmatig over bestuurdersaansprakelijkheid. Daarbij wordt dan al snel gedacht aan bestuurders die vanuit hun onderneming in financiële zin zowel de lusten als de lasten dragen. Het is echter goed om te bedenken dat óók als u bijvoorbeeld bestuurder bent van een stichting en daarvoor niet betaald krijgt, u toch een behoorlijk persoonlijk risico loopt als het mis mocht gaan.

 

Dit heeft de bestuurder van Stichting Zaandam 200 jaar aan den lijve ondervonden. De stichting hield zich bezig met het organiseren van een festival in het kader van het 200-jarig bestaan van de stadsrechten van Zaandam. De bestuurder sloot een contract af met Triple Showtechniek B.V., die in 2012 tijdens het festival geluid, licht, projectie en rigging zou gaan verzorgen. Op 22 mei 2012 werd de offerte getekend voor een bedrag van € 76.832,96. Daarvan heeft de stichting een bedrag van € 57.500,- voldaan. Op 4 juni 2012 heeft Triple Showtechniek B.V. haar werkzaamheden gefactureerd aan de Stichting en resteerde er een bedrag ad € 19.332,96 dat nog moest worden betaald door de Stichting.

 

Helaas viel de kaartverkoop van het festival behoorlijk tegen, mede door het koude weer met veel regen, en was daardoor ook de horeca-omzet een stuk lager. De stichting kon het bedrag ad € 19.332,96 dan ook niet aan Triple Showtechniek B.V. betalen, waarna deze partij naar de rechter is gestapt.

 

Triple Showtechniek B.V. voerde aan dat de bestuurder van de stichting persoonlijk aansprakelijk is voor het onbetaald gebleven bedrag, nu de bestuurder ten tijde van het aangaan van de overeenkomst wist, althans redelijkerwijs behoorde te weten, dat de stichting niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden. Dit is de zogenoemde “Beklamel”-norm, die inmiddels in Nederland vaste rechtspraak is. 

 

De bestuurder voerde daarop aan dat hem geen persoonlijk ernstig verwijt kon worden gemaakt: hij had immers zelf 75% van het verschuldigde bedrag zelf voorgeschoten. Ook werd aangevoerd dat de totale schade groter zou zijn geweest wanneer de stichting niet met Triple Showtechniek B.V. zou hebben gecontracteerd en het festival zou zijn afgeblazen.

 

Helaas voor de bestuurder kon hem dit niet baten. Volgens het Gerechtshof was de stichting opgericht met het oog op een eenmalig festival en zou de stichting na afloop daarvan geen substantiële nieuwe activiteiten ontplooien (en zou er dus ook geen geld meer in het laatje komen). Daarom is volgens het Gerechtshof de conclusie juist dat de bestuurder redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat de stichting haar verplichtingen uit de overeenkomst met Triple Showtechniek B.V.  niet zou kunnen nakomen en dat hij eveneens redelijkerwijs moet hebben begrepen dat de stichting geen verhaal zou bieden.

 

De bestuurder diende dan ook het onbetaald gebleven bedrag ad € 19.332,96 vanuit privé aan Triple Showtechniek B.V. te voldoen. Voor de bestuurder een zuur einde van 200 jaar Zaandam.

 

De volledige uitspraak kunt u hier nalezen.

 

Ook voor het besturen van niet-commerciële stichtingen geldt dus: bezint, eer ge begint. Met vragen over bestuurdersaanprakelijkheid kunt u bij SPEE advocaten & mediation terecht.