Betere bescherming voor werknemers bij faillissement?

 

Werknemers moeten bij overname van een failliet bedrijf beter beschermd worden. Daarom moet hun rechtspositie duidelijker bij wet worden vastgelegd. Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil hiervoor een wetsvoorstel in consultatie brengen.

 

Wet continuïteit ondernemingen (WCO I) en de pre-pack reorganisatiemethode

In een wet die in behandeling is, de Wet continuïteit ondernemingen (WCO I) wordt de pre-pack, een reorganisatiemethode die in de praktijk is ontstaan, wettelijk vastgelegd. Als het vrijwel zeker is dat een bedrijf failliet zal gaan en een faillissement dus niet meer af te wenden is, kan de ondernemer met het pre-pack scenario de rechtbank alvast verzoeken om een beoogd curator aan te stellen. De beoogd curator bekijkt dan de mogelijkheden van een doorstart na faillissement. Er zijn Kamervragen gesteld over de positie van de werknemer in dit geheel, dat wordt in het wetsvoorstel WCO I namelijk niet behandeld.

 

Werknemers

Een overname kan namelijk ook een goedkope manier zijn om van werknemers af te komen en in de praktijk gebeurde dat dan ook. Er zijn al heel wat rechtszaken gevoerd over dit soort kwesties en er is ook al een uitspraak gedaan door het EU-hof. Het gevolg daarvan is dat er onzekerheid heerst over wanneer werknemersrechten mee overgenomen moeten worden en wanneer niet. Het wetsvoorstel  WCO I geeft daar geen duidelijkheid over. 

 

Minister Dekker verwacht dat op termijn de jurisprudentie wel duidelijkheid zal geven. Aangezien het enige tijd zal duren voordat de uitspraak van het EU-hof in de jurisprudentie is uitgekristalliseerd, wil de minister met een wetswijziging komen. Door minister Dekker is een zogenaamde schrijfgroep geformeerd, bestaande uit onder meer vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, de advocatuur, curatoren en twee wetenschappers. Door de schrijfgroep is een ontwerpregeling opgesteld.

 

Wetsvoorstel in het voorjaar in consultatie

Door de minister zal de regeling verder uitgewerkt worden. In het voorjaar wil hij een wetsvoorstel in consultatie brengen

 

Wilt u hier meer over weten? Of wilt u advies? Neem dan gerust contact op met een van de advocaten van SPEE advocaten & mediation! Wij staan u graag met raad en daad ter zijde!