Boetes wanneer werkgever de Arbowet niet naleeft

 

Op dit moment richten de meeste ondernemers hun aandacht op de wijzigingen die de AVG op privacygebied met zich meebrengt. En dat is natuurlijk ook goed! Maar vergeet u in al dat ‘AVG-geweld’ niet dat u als werkgever tot 1 juli a.s. de tijd heeft om eventuele lopende contracten met uw arbodienst aan te passen aan de wijzigingen die per 1 juli 2017 met betrekking tot de Arbowet in werking zijn getreden?

 

Op grond van het geldende overgangsrecht moeten werkgevers er namelijk uiterlijk 1 jaar na inwerkingtreding van deze wet voor zorgen dat bestaande contracten (dwz. van vóór 1 juli 2017) aangepast zijn. Kortom, per 1 juli 2018 moeten de basiscontracten die werkgevers met hun arbodienst gesloten hebben voldoen aan de ‘nieuwe’ verplichtingen. Dit kan zowel door het huidige contract aan te vullen als door een nieuw contract af te sluiten.

 

Werkgevers die in de tussentijd een nieuw contract hebben afgesloten, zullen – als het goed is - al ‘safe’ zijn. Want voor het afsluiten van nieuwe contracten geldt dat deze onmiddellijk aan de wetswijzigingen moeten voldoen. De nieuwe boeteregels gelden dus al voor alle vanaf 1 juli 2017 afgesloten (basis)contracten.

 

En vanaf 1 juli 2018 gelden de nieuwe boeteregels dus voor alle afgesloten (basis)contracten.

 

Beschikt u als werkgever niet over een basiscontract of is uw basiscontract niet compleet, dan riskeert u een boete van de Inspectie SZW, en die boete kan oplopen tot € 1.500,-.

 

Heeft u hier vragen over? Of heeft u advies nodig? Neem vrijblijvend contact op met SPEE advocaten & mediation!