Borgtocht of hoofdelijke aansprakelijkheid? Het “etiket” zegt niet alles.

 

In het zakelijk verkeer komt het veelvuldig voor dat ondernemers bij een geldlening aan hun eigen BV moeten “meetekenen”, om zo aan de financier zekerheid te verschaffen voor terugbetaling van de lening. Die zekerheid kan diverse vormen aannemen. Zo kan er sprake zijn van hoofdelijke aansprakelijkheid. Als u als ondernemer hoofdelijk aansprakelijk bent voor de lening aan uw BV, dan bent u samen met uw BV verbonden tot een bepaalde prestatie, in dit geval het terugbetalen van de lening.  Kortom, de financier kan het volledige bedrag van de schuld zowel bij de BV opeisen als bij u als ondernemer.

 

Een andere wijze voor een financier om zekerheid te verkrijgen is die van borgtocht. Dat houdt in dat u als ondernemer pas kunt worden aangesproken door de financier van uw BV om de geldlening terug te betalen, indien uw BV dat niet doet. Het maakt dus wel degelijk een verschil of u hoofdelijk aansprakelijk bent, of “slechts” als borg kunt worden aangesproken.

 

Of er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid of borgtocht, hangt niet zozeer af van de benaming die partijen geven aan de afspraken. Zo bleek ook uit een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. In deze zaak betrof het een mede-aansprakelijkstelling door een directeur-grootaandeelhouder bij een geldlening aan zijn BV. In de overeenkomst  stond een bepaling opgenomen met de titel “hoofdelijke aansprakelijkheid”. Toch oordeelde het Hof dat daarvan geen sprake was: volgens het Hof ging het om een overeenkomst van borgtocht. Het gaat bij borgtocht immers niet om de term die partijen hebben gebezigd, maar om de vraag of iemand zich heeft verbonden om de schuld van een ander te voldoen en hij zich bij de schuldeiser heeft aangediend als iemand wie deze schuld zelf niet aangaat. Er was dus geen “eigen schuld” van de ondernemer, maar de ondernemer stelde zich slechts borg voor de schuld van zijn BV. U kunt de volledige uitspraak hier nalezen.

 

Vragen over overeenkomsten van geldlening en de verstrekking van zekerheden (waaronder borgtocht)? De ondernemingsrechtspecialisten van SPEE advocaten helpen u graag verder.