De aftrekbaarheid van de partneralimentatie wordt met ingang van 2020 verlaagd

 

In 2020 wordt niet alleen de duur van de partneralimentatie beperkt maar wordt ook de aftrekbaarheid van de partneralimentatie stapsgewijs verlaagd. Met name de hogere inkomens gaan hiervan nadeel ondervinden.

 

Als u partneralimentatie betaalt voor uw ex-partner dan mag u deze alimentatie in uw belastingaangifte aftrekken. Bij de ontvangende ex-partner is de partneralimentatie fiscaal belast. Op dit moment is, afhankelijk van uw belastbare inkomen, de betaalde partneralimentatie maximaal aftrekbaar tegen ongeveer 52%. U krijgt in dat geval aldus 52% van de betaalde partneralimentatie terug van de Belastingdienst.

 

Uit het belastingplan 2019 volgt, dat u vanaf 2020 minder partneralimentatie kunt aftrekken van de belasting. Vanaf 2023 zal dit uiteindelijk nog maar 37,05% zijn. Het schema ziet eruit als volgt:

 

Jaar              aftrektarief

2020              46%

2021              43%

2022              40%

2023              37,05%

 

Met name de hogere inkomens (vanaf € 68.000,-) zullen hiervan nadeel ondervinden. De lagere en middeninkomens zullen hier niets of nauwelijks iets van merken. Zij krijgen weliswaar ook 37,05 % aftrek maar zitten tevens in de belastingschijf van 37%. Bij de hogere inkomens kan de netto-maandlast door de beperking van de aftrek flink omhoog gaan.

 

Dat u als betaler minder fiscaal voordeel heeft, heeft tot gevolg dat uw draagkracht afneemt waardoor er, indien de overige omstandigheden gelijk zijn gebleven, minder alimentatie kan worden betaald.

 

De fiscale wijzigingen kunnen, in het geval u al gescheiden bent en alimentatie betaalt, mogelijk reden voor u zijn om een herberekening te laten maken en zo nodig te proberen nieuwe afspraken te maken met uw ex-partner of een wijzigingsprocedure te starten, waarbij aan de rechter om verlaging van de alimentatie wordt gevraagd. Doe dit op tijd, want een procedure neemt de nodige tijd in beslag en alimentatie wordt doorgaans niet met terugwerkende kracht gewijzigd.

 

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. We zijn u graag van dienst!