De arbeidsverhouding van de werknemer en een (failliete) VOF

 

Bij een vennootschap onder firma (VOF) zijn de werknemers in dienst: zij hebben een arbeidsovereenkomst met de VOF. Maar hoe zit het nu met de vennoten afzonderlijk: kunnen zij óók afzonderlijk aangesproken worden door werknemers voor vorderingen uit de arbeidsovereenkomst met de VOF? De Hoge Raad heeft onlangs enige duidelijkheid gegeven over de arbeidsverhouding tussen de werknemer en een (failliete) VOF.

 

Volgens de Hoge Raad dient een arbeidsovereenkomst ‘met een VOF’ te worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst met de gezamenlijke vennoten. Als de werknemer vorderingen heeft die voortkomen uit zijn arbeidsovereenkomst, dan wil hij die hoogstwaarschijnlijk geldend maken. Op grond van het door de Hoge Raad gestelde kan de werknemer de betreffende vorderingen zowel tegenover de gezamenlijke vennoten (‘de VOF’) geldend maken, als tegenover elke vennoot afzonderlijk.

 

Bij het geldend maken tegenover de vennoten gezamenlijk, bestaat de mogelijkheid van verhaal op het afgescheiden vermogen van de VOF. Bij het geldend maken tegenover elke vennoot afzonderlijk, bestaat ook de mogelijkheid van verhaal op het privévermogen van die vennoot. De vorderingen van de werknemers (en na subrogatie die van het UWV), zijn ook bij het verhalen op het privévermogen van de vennoten bevoorrechte vorderingen (art. 3:288 sub e BW). Daarbij beslist de Hoge Raad dat loon en de daarmee samenhangende premieschulden die in het faillissement van de VOF een boedelschuld zijn, óók een boedelschuld zijn in het faillissement c.q. de schuldsaneringsregeling van een vennoot. Dat geldt wel slechts voor zover de vordering betrekking heeft op de periode na het ingaan van het faillissement van de vennoot of de schuldsaneringsregeling. Het maakt daarbij niet uit of het UWV zijn vordering heeft aangemeld in het faillissement van de VOF, en of het daar al dan niet een (gedeeltelijke) uitkering op heeft of zal ontvangen.

 

Indien u vennoot bent in een VOF is het dus belangrijk om u het voorgaande goed te realiseren. Als vennoot bent u namelijk ook afzonderlijk, en dus in privé, aansprakelijk voor vorderingen van de werknemers van de VOF!

 

Heeft u vragen over uw aansprakelijkheid als vennoot of wilt u advies over de VOF? Neem dan contact op met een van onze ondernemingsrechtadvocaten. Wij staan u graag bij.