De bouw van een dakterras weigeren in het belang van de privacy, mag dat?

 

De eigenaar van een pand in Amsterdam wil op de uitbouw van het pand een dakterras bouwen. Om dit te kunnen doen, is door de eigenaar een omgevingsvergunning aangevraagd bij het college. Het college heeft de gevraagde omgevingsvergunning geweigerd. Volgens het college is het dakterras namelijk in strijd met het geldende bestemmingsplan “Zuidelijke Binnenstad”. Er is dus besloten om niet van het bestemmingsplan af te wijken. Het waarborgen van de privacy van de bewoners van de naastgelegen panden weegt zwaarder dan het belang van de eigenaar om een dakterras te bouwen.

 

De eigenaar is het hier niet mee eens en gaat in bezwaar. De eigenaar van het pand brengt naar voren dat door de buur van het naastgelegen pand geen bezwaren geuit zijn over het schenden van zijn privacy. Als oplossing voor de inbreuk op de privacy stelt hij voor  om een scherm te plaatsen dat hoger is dan 1,20 meter. Het college blijft echter, ook in bezwaar, bij haar besluit om de bouw van het dakterras te weigeren. 

 

Vervolgens gaat de eigenaar in beroep bij de rechtbank. De rechtbank moet beoordelen of de omgevingsvergunning terecht geweigerd is door het college. De rechtbank stelt vast dat het niet in geschil is dat het bestemmingsplan "Zuidelijke Binnenstad" van toepassing is en dat het dakterras daarmee in strijd is. Het college krijgt de ruimte om per geval te bekijken of er van het bestemmingsplan afgeweken kan worden. Het college is er vrij in om wel of niet af te wijken van het bestemmingsplan.

 

De rechtbank oordeelt dat het college de omgevingsvergunning terecht geweigerd heeft. Een vergunning mag geweigerd worden op grond van de privacy. Dat de eigenaar van het buurpand geen bezwaar heeft tegen het bouwen van het dakterras en geen beroep heeft gedaan op de schending van zijn privacy, doet daar niet aan af. Verder is het plaatsen van een scherm geen optie, omdat de woning in een gebied staat dat hoort tot het UNESCO werelderfgoed. Het uitgangspunt is om het gebied te behouden en te versterken. Door het plaatsen van een scherm zou het karakteristieke stadsgezicht in onevenredige mate aangetast worden. Dat is nu juist wat UNESCO probeert te beschermen.

 

Volgens de rechtbank heeft het college terecht de privacy van de bewoners zwaarder laten wegen dan het belang van de eigenaar bij het bouwen van het dakterras. Daarbij mocht het college ook laten meewegen dat de eigenaar ook gebruik kon maken van een tuin. Het maakte niet uit dat deze tuin een groot deel van de dag in de schaduw ligt. Het bijzondere van deze zaak is dat de buurman niet zelf met deze argumenten gekomen is, maar dat het college zelf het belang van de privacy aan haar besluit ten grondslag heeft gelegd.

 

Heeft u vragen? Of wilt u graag advies? Neem dan vrijblijvend contact op met SPEE advocaten & mediation. Onze advocaten staan u graag met raad en daad ter zijde!