De familiemediator en het protocol familiemediation: wat moet er anders?

 

Een scheiding is en blijft een ingrijpende gebeurtenis, met veel nadelen. De eerste prioriteit zou altijd moeten zijn om de schadelijke gevolgen van een scheiding zoveel mogelijk te voorkomen. Als partijen eerst met een mediator zouden praten, in plaats van meteen naar de rechter te stappen, dan zouden veel onnodige problemen voorkomen kunnen worden. Vaak komt de mediator echter niet of pas later in beeld, als er al veel tijd verstreken is. Het conflict is dan vaak al geëscaleerd, met alle schade van dien.

 

Nog altijd is de maatschappelijke problematiek rondom echtscheiding groot. Dat blijkt onder meer uit het rapport “Scheiden zonder schade” van André Rouvoet. In het rapport is naast andere bevindingen ook te lezen dat, vanuit verschillende disciplines gezien, het protocol familiemediation niet werkt zoals het zou moeten.

 

Mediation binnen personen- en familiezaken is een specialisme. Met name de scheidingsproblematiek vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. In mei 2012 ontstond daarom het idee voor een protocol. Het protocol voldoet op een aantal punten echter niet.

 

Zo zijn de opleidingen tot familiemediator niet uniform en zijn niet alle mediators voldoende geschoold. De mediators die zonder enige voorkennis van echtscheidingen beginnen aan de opleiding tot familiemediator, zullen vaak enkel beschikken over de basiskennis en niet over de daarvoor benodigde kennis van zaken. Zo heeft een echtscheidingsadvocaat vaak al een behoorlijke voorsprong door de kennis van zaken waar diegene al over beschikt. Het protocol verdient op dit punt dus aanpassing om de opleidingen te uniformeren.  

 

Daarbij is het op grond van het beroepsprofiel en het protocol vaak niet goed duidelijk waar de grens ligt tussen mediation en advisering. De scheidslijn is dun. Sommige eisen die gesteld worden aan de familiemediator zijn zelfs in strijd met het beroepsprofiel en de definitie van mediation. Het is dus belangrijk dat daar meer duidelijkheid in komt en dat de regels opgesteld worden binnen de kaders van de mediation.

 

Om goed toegepast en gebruikt te kunnen worden, dient het protocol dus op een aantal punten aangepast te worden. Er zou geen ruis meer mogen zijn met betrekking tot de eisen die aan de mediation gesteld worden. Gezien het specialistische karakter van echtscheidingsperikelen is het uiteraard van belang dat deze aanpassingen op niet al te lange termijn doorgevoerd worden.

 

Onze eigen MfN-registermediator, Monique Spee, is naast mediator ook echtscheidingsadvocaat, waardoor zij zeer gespecialiseerd is op het gebied van personen- en familiezaken. Met haar kennis en jarenlange praktijkervaring brengt zij partijen weer met elkaar in gesprek, en tot een oplossing. Daarbij werkt zij binnen haar netwerk samen met specialisten die van dienst kunnen zijn bij de mediation. Ook voor andere problematiek, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrecht, kunt u bij haar terecht. Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie!