De fietskoeriers van Deliveroo: werknemers of zzp’ers?

 

Onlangs schreven wij op onze website al een artikel over platformarbeid. Met de toenemende vraag naar ‘on demand’ internetdiensten zijn de zogeheten onlineplatforms niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Op de onlineplatforms kunnen dienstverleners hun diensten aanbieden en op die manier gevonden worden door opdrachtgevers. Ze bieden meer flexibiliteit, laagdrempelige toegang tot arbeid, betere verdeling van vraag en aanbod en lagere kosten. Door bedrijven als Uber en Deliveroo worden op die manier de grenzen van de Nederlandse arbeidswetgeving opgezocht.

 

Dit roept onder andere de vraag op hoe de platformwerkers gekwalificeerd dienen te worden: als werknemers of als zzp-er? Deze vraag werd onlangs beantwoord door de rechtbank Amsterdam in een rechtszaak tussen FNV en Deliveroo.

 

Heeft de fietskoerier van Deliveroo de vrijheid van de zzp’er?

Sinds 2017 nam Deliveroo geen werknemers meer in dienst. Zij wilt namelijk alle fietskoeriers als zzp’er laten werken. Deliveroo stelt dat haar fietskoeriers in grote vrijheid kunnen werken en om die reden aangemerkt kunnen worden als zzp’ers. Door de rechter wordt daar niet in mee gegaan. Volgens haar hebben de koeriers, in tegenstelling tot echte ondernemers, geen onderhandelingspositie ten opzichte van Deliveroo. Er is bijvoorbeeld weinig tot geen ruimte voor onderhandeling over het tarief.

 

Daarnaast kunnen de koeriers niet volledig zelf bepalen wanneer ze werken en of ze opdrachten weigeren. Door Deliveroo wordt namelijk nauwkeurig bijgehouden welke koeriers goed presteren. Die koeriers kunnen zich met voorrang inschrijven op de drukke tijdvakken waarin veel geld verdiend kan worden.

 

Volgens de rechter blijkt de beperkte vrijheid van de koeriers ook uit het feit dat ze allemaal gevolgd worden via GPS. Niet alleen de klant kan daarmee de bezorgers volgen en controleren, ook Deliveroo zelf kan dat. Verder vindt de rechter het veelzeggend dat de koeriers zich ten opzichte van de restaurants niet als ondernemer presenteren, bijvoorbeeld door het hanteren van een eigen bedrijfsnaam, maar als fietskoerier van Deliveroo.

 

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank oordeelde dat de fietskoeriers van Deliveroo werknemers zijn en ook met terugwerkende kracht zo behandeld en betaald moeten worden. Daarnaast oordeelde de rechtbank ook dat Deliveroo zicht dient te houden aan de afspraken die vastgelegd zijn in de cao voor de sector beroepsgoederenvervoer. Door Deliveroo is al aangekondigd dat zij tegen het vonnis van de rechtbank in hoger beroep gaat. Desondanks is zij toch verplicht het vonnis van de rechtbank uit te voeren. 

 

Het vonnis kan grote gevolgen hebben voor de groeiende kluseconomie. Zoals gezegd groeit deze sector sterk en maken steeds meer ondernemingen gebruik van dit soort constructies. Als alle platformwerkers gekwalificeerd gaan worden als werknemers, dan heeft dit grote gevolgen voor de betreffende ondernemingen. Zo zouden zij in dat geval bijvoorbeeld sociale premies moeten gaan afdragen en moeten zij werknemers doorbetalen bij ziekte. Gezien de onzekerheid die heerst, zullen er in de toekomst nog meer van dit soort uitspraken gaan volgen. Aangezien Deliveroo al heeft aangekondigd dat zij in hoger beroep zal gaan tegen het vonnis, moet het hof zich hier ook nog over gaan buigen. Wordt vervolgd dus!

 

Heeft u vragen of advies nodig? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten. Wij staan u graag met raad en daad ter zijde!