De invoering van het UBO-register: een stap dichterbij

 

Eerder informeerden wij u over de invoering van het UBO-register en de gevolgen daarvan. Het betrof toen nog het wetsvoorstel ter implementatie van het UBO-register, dat ter consultatie was voorgelegd. Nu is dit wetsvoorstel, na advies van de Raad van State, op 3 april 2019 ook daadwerkelijk ingediend bij de Tweede Kamer.

 

UBO-register

Nog even in het kort de belangrijkste zaken. Wie is er nu UBO (ultimate beneficial owner)? Dat is de uiteindelijke belanghebbende van de vennootschap. Deze belanghebbende wordt voortaan verplicht geregistreerd in het UBO-register en zal dus niet langer (voor iedereen) “onzichtbaar” zijn. In ons eerdere artikel kunt u ook uitgebreider lezen wie er aangemerkt wordt als “uiteindelijke belanghebbende” en wie er dus wordt geregistreerd.

 

Registratie van gegevens

In het register zullen dus de gegevens van de UBO geregistreerd worden. Dit zijn onder meer: naam, geboortedatum, geboorteland, adres, nationaliteit en Burgerservicenummer van de UBO én de aard en omvang van het door de UBO gehouden belang in de vennootschap. Het register zal toegankelijk zijn voor overheidsinstanties, en bepaalde informatie ook voor burgers. De gegevens zullen geregistreerd worden in het bestaande handelsregister van de Kamer van Koophandel. Buitenlandse rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland hoeven zich niet in het register op te laten nemen, alleen de personen die in Nederland een bedrijf opzetten. Eenmanszaken en kerkgenootschappen vallen buiten de verplichting tot registratie.

 

Witwassen

Zoals u in ons eerdere artikel kon lezen, vloeit de verplichting tot het registreren van de uiteindelijke belanghebbende voort uit de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het doel daarvan is dat er zichtbaar wordt wie er daadwerkelijk achter vennootschappen zit, de uiteindelijk belanghebbende. De Europese Unie heeft deze verplichting ingesteld naar aanleiding van de Panama Papers, waaruit bleek van misbruik van vennootschappen voor het plegen van faillissementsfraude, belastingontduiking en witwassen.

 

Invoering uiterlijk 10 januari 2020

Voor de implementatie wordt de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op de economische delicten (WED) gewijzigd. Volgens de EU-richtlijn moet het register uiterlijk 10 januari 2020 zijn opgezet. Volgens diezelfde anti-witwasrichtlijn moet Nederland ook een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts opzetten. De regering gaat hier een apart wetsvoorstel voor maken; het kabinet heeft daar tot 10 maart 2020 de tijd voor.

 

Over de daadwerkelijke invoering van het UBO register houden wij u uiteraard verder op de hoogte. Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met een van onze ondernemingsrechtadvocaten.