DE MEERWAARDE VAN MEDIATION MET PAARDEN;
niets is zwart wit, er zit nuance in.


Als paarden energie kunnen voelen, waardevrije feedback geven en mensen zelfinzicht geven......
Als paarden het belang van de kudde laten prevaleren boven individueel belang... zouden ze dan geen prachtige partner zijn bij mediation?
Dat was de vraag die Monique (SPEE advocaten & mediation) en Therese Corbeij (MARENGO training & coaching)  onderzocht hebben.
Het antwoord is volmondig : JA!
Daarmee is de samenwerking tussen Marengo training & coaching en SPEE advocaten & mediation een feit.

 

Wat is mediation?

Is er sprake van een probleem met een persoon of een organisatie waar partijen samen niet uitkomen, privé of zakelijk? Dan kan er gekozen worden voor mediation. Dit is vaak minder ingrijpende dan de stap naar de rechter. Ook kan mediation tijd en geld besparen, omdat een mediation traject veel sneller is en – mede daardoor – veel minder kostbaar. Bij mediation werken partijen namelijk zelf aan een oplossing, op basis van onderliggende gezamenlijke belangen. De mediator zorgt wel voor deskundige hulp daarbij. Mediation heeft in meer dan de helft van de gevallen een geheel of gedeeltelijk goede afloop.

Daarnaast is het zo dat mediation ook heel effectief kan worden ingezet in team situaties, als de samenwerking tussen een of meerdere collega’s en/of leidinggevenden niet lekker loopt. Er hoeft dan nog geen sprake te zijn van een daadwerkelijk conflict, mediation kan juist ook zeer zinvol zijn als de spanningen nog vooral onderhuids zijn.

 

Wat doet een mediator?

De mediator is een specialist in het begeleiden van (latente) conflictsituaties, maar dan niet vanuit standpunten maar vanuit belangen. De mediator is opgeleid om die belangen – met behulp van bepaalde technieken – boven tafel te krijgen. Hetzelfde geldt voor eventuele onderliggende belemmeringen. De mediator oordeelt niet, maar helpt om een oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk. Alle betrokken partijen moeten vertrouwen in de mediator hebben, dat is belangrijk.

Mediation met paarden 

Zoals aangegeven gaat het bij mediation om de onderliggende belangen van partijen maar ook om de onderliggende belemmeringen (gevoelens of overtuigingen, irritaties, oud zeer) waardoor een conflict of onwerkbare situatie in eerste instantie voor partijen onoplosbaar.

Paarden reageren op (onbewuste) emoties en intenties van mensen, niet op rationele denkprocessen.
Als iemand – laten we als voorbeeld nemen een mediation tussen werkgever en werknemer in een arbeidsconflict -  ‘denkt’ dat hij of zij graag een leidinggevende rol zou willen hebben, maar ‘van binnen’ nog wat huiverig is om een leidinggevende positie in te nemen, dan zal het paard op het huiverige gevoel (angst) reageren. Het paard laat hier de incongruentie zien, waardoor partijen met de vertaling van de paardencoach/mediator inzicht krijgt in de oorzaak van de situatie. Mogelijk wordt ook duidelijk waar het rusteloze gevoel vandaan komt. Hierdoor kunnen partijen concrete stappen gaan zetten in de richting die hij of zij wenselijk vinden en die goed voelt en wordt begrip en inzicht gecreëerd in eigen en andermans onderliggende belangen, gevoelens en – eventuele – belemmeringen of blokkades die het oplossen van het conflict eerder in de weg stonden.

Bovendien laat een een paard zien waar en/of bij wie de meeste ‘energie’ zit, zonder dat hier een waardeoordeel (positief/negatief) aan wordt gekoppeld. 
Door het zien van het beeld dat het paard geeft en het voelen van de energie, krijgen de mediation partijen zélf inzicht in de situatie die ze (onbewust) al hebben aangevoeld. Hierbij ontstaat bij de ruimte en vrijheid om anders naar de situatie te kijken en mee om te gaan. Hierdoor ontstaat ook ruimte voor een oplossing van het conflict dat is ingebracht.
De paardencoach/mediator begeleidt het geheel zonder al te veel te praten.

Mediation met behulp van paarden maakt veel los bij mensen omdat een paard tijdens een sessie op een onbevooroordeelde manier duidelijk situaties en verhoudingen laat zien. Dit geeft partijen vaak een bevestiging van wat een ieder onbewust vaak al lang ‘weet’. In de regel ervaart men dit als confronterend en ook als uitermate effectief.
Daarnaast is de locatie waar de mediation plaats vindt een ongewone, niet tegenover elkaar aan een tafel, maar samen in de ring met een paard.
Letterlijk  vanuit een ander perspectief kijken naar een vraag levert vaak ook andere/ nieuwe mogelijkheden op.

 

Kwaliteitsbewaking/MfN

Meer informatie over mediation vindt u bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), die deel uitmaakt van de Mediators federatie Nederland (MfN).

Iedere MfN-registermediator voert zijn of haar werkzaamheden uit volgens de regels van het MfN Mediation Reglement. Dit reglement bevat de basisprincipes van mediation, zoals de vrijwilligheid, de beslotenheid en de geheimhouding. 

 

Monique Spee, MfN-registermediator