De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is door de Tweede Kamer aangenomen!

 

Op 5 februari 2019 werd de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ter stemming voorgelegd aan de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet.

 

Het doel van de WAB is het verminderen van de kloof tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten en het verbeteren van de balans op de arbeidsmarkt. 

 

Wat gaat er veranderen met de komst van de WAB?

 

Proeftijd

In eerste instantie was in het wetsvoorstel opgenomen dat de proeftijd verlengd zou worden tot maximaal vijf maanden. Die maatregel strandde echter al vóór de behandeling van het wetsvoorstel. De proeftijd wordt dus niet gewijzigd. 

 

Oproepkrachten

Op grond van de nieuwe wet is de werkgever verplicht om een oproepkracht met een nulurencontract of een min-maxcontract na 12 maanden een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang. De arbeidsomvang omvat het gemiddeld aantal uren dat de werknemer gewerkt heeft gedurende de 12 voorgaande maanden. Dus stel de werknemer heeft gemiddeld 32 uur per week gewerkt, dan moet de werkgever hem een contract aanbieden voor 32 uur per week. 

 

Verder moet de werkgever de oproepkracht minimaal vier dagen vóór zijn dienst oproepen (tenzij bij cao van deze regel wordt afgeweken).  

 

Ketenregeling

Onder de huidige regeling krijgen werknemers, kort door de bocht, na twee jaar een vast contract. Die termijn wordt verlengd van twee naar drie jaar. Daardoor krijgen werknemers na drie jaar (of na drie tijdelijke contracten) recht op een vast contract. 

 

De cumulatiegrond bij ontslag

Over deze wijziging schreven wij eerder al een artikel. In het kort komt deze wijziging er op neer dat werkgevers de mogelijkheid krijgen om meerdere ontslaggronden met elkaar te combineren. Bijvoorbeeld disfuntioneren én verwijtbaar handelen van de werknemer. Volgens de minister wordt op die manier het ontslagrecht versoepeld, waardoor het aanbieden van een vast contract minder risico’s oplevert voor de werkgever.

 

Daarbij krijgt de rechter wel de mogelijkheid om 50% extra transitievergoeding toe te kennen aan de werknemer, wanneer de arbeidsovereenkomst op grond van de cumulatiegrond wordt ontbonden.

 

Payroll

Verder mogen payrollbedrijven niet langer gebruik maken van een uitzendbeding en/of een ruimere ketenbepaling. De payrollers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de inlener. Zo heeft de payroller bijvoorbeeld recht op een adequate pensioenregeling. Deze maatregel is genomen omdat payrollwerkgevers geen concurrentievoordelen mogen hebben ten opzichte van andere werkgevers. 

 

WW-premie

Om vaste contracten aantrekkelijker te maken wordt de WW-premie voor werknemers met een vast contract lager. De WW-premie voor werknemers met een flexibel contract zal hoger worden.

 

Hoe nu verder?

Zoals gezegd heeft de Tweede Kamer ingestemd met de WAB. De wet zal nu voorgelegd worden aan de Eerste Kamer. Aangezien het Kabinet nu nog de meerderheid heeft in de Eerste Kamer, is de verwachting dat ook de Eerste Kamer zal instemmen met de wet. De samenstelling van de Eerste Kamer kan echter op korte termijn wijzigen, omdat op 27 mei 2019 de leden opnieuw gekozen worden. Het is dus afwachten wanneer de stemming zal plaatsvinden. 

 

Wilt u meer weten over de gevolgen van deze wet voor uw onderneming? Of wilt u advies? Neem dan gerust contact op met een van de arbeidsrechtadvocaten van SPEE advocaten en mediation! Wij staan u graag met raad en daad ter zijde!