Week 26 - Deal-mediation: een kans voor het bedrijfsleven!

 

Op het gebied van mediation is er een nieuwe trend te bespeuren, die kansen biedt voor het bedrijfsleven: namelijk deal-medation. Daarom besteden we in dit artikel aandacht aan het onderwerp ‘deal-mediation’.

 

Een (internationale) samenwerking, een omvangrijk project, of herhaaldelijke levering van diensten; dergelijke samenwerking betreffen eigenlijk steeds een voortdurend onderhandelingstraject. De gemaakte afspraken moeten immers in de praktijk worden gebracht en eventuele problemen bij de uitvoering daarvan moeten worden opgelost. In dat kader is er regelmatig bijstelling van de gemaakte afspraken en/of nadere afstemming tussen partijen nodig. Een deal-mediator kan dan een belangrijke rol vervullen bij het versoepelen van de onderhandeling(en) en er tegelijkertijd voor zorgen dat de kwaliteit en duurzaamheid van het onderhandelingsresultaat verbeteren.

 

Deal-mediation wordt door sommigen dan ook omschreven als mediation zonder een geschil.

 

Doelstelling van deal-mediation is om snelle, inhoudelijk optimale, efficiënte en vooral stabiele onderhandelingsresultaten te krijgen. De deal-mediator is als het ware ‘de manager van het onderhandelingstraject’ en wordt meestal aan het begin daarvan ingeschakeld voor het begeleiden van het gehele traject, dus vóórdat een geschil of een impasse is ontstaan. Maar een deal-mediator kan ook in de loop van het onderhandelingstraject worden ingeschakeld om de onderhandeling(en) te versoepelen.

 

Wilt u meer weten over het nut en de toegevoegde waarde van deal-mediation? Neem dan vrijblijvend contact op met SPEE advocaten & mediation. Wij vertellen u er graag meer over.