Een bestuurder kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor huurachterstand vennootschap

Een vennootschap huurt panden van de gemeente, maar betaalt de huur niet. De rechtbank oordeelt dat de bestuurder van de vennootschap persoonlijk aansprakelijk is voor de huurachterstand (ex artikel 2:9 BW). De bestuurder heeft toegelaten dat de vennootschap haar belangrijkste verplichting uit de huurovereenkomst (het betalen van de huur voor de ruimten die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar bedrijf) jarenlang niet is nagekomen. Als de vennootschap de huur niet kón betalen, dan had van een goed bestuurder verwacht mogen worden dat hij maatregelen zou nemen, bijvoorbeeld door - in het uiterste geval - een faillissement aan te vragen.

De rechtbank oordeelt, dat de feiten en omstandigheden in deze casus, in onderling verband en samenhang bezien, tot het oordeel leiden dat de bestuurder van de vennootschap een voldoende ernstig verwijt gemaakt kan worden om hem persoonlijk aansprakelijk te houden voor de schade die de verhuurder dientengevolge lijdt. Deze schade bestaat in ieder geval uit de bestaande huurachterstand.

Wenst u meer informatie over deze uitspraak of over bestuurdersaansprakelijkheid in algemene zin, neemt u dan contact op met één van onze ondernemingsrechtadvocaten (link naar de contactpagina).

De volledige uitspraak kunt u hier lezen.