Heeft u een reis geboekt? Met ingang van 1 juli 2018 bent u beter beschermd tegen faillissement van de reisaanbieder!

 

Sinds 1 juli 2018 zijn reizigers beter beschermd tegen een faillissement van de reisaanbieder. Op die datum is namelijk de implementatiewet Richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen in werking getreden.

 

Vóór de invoering van de wet bestond enkel bescherming voor consumenten die een pakketreis boekten. Nu geldt deze bescherming echter óók voor consumenten die hun reis zelf samenstellen, een zogenaamd ‘gekoppeld reisarrangement’, en in sommige gevallen geldt de bescherming ook voor zakelijke reizen. De nieuwe regels zijn aangepast aan de ontwikkeling dat consumenten hun reizen zelf samenstellen en vaak via verschillende reisaanbieders elementen van hun reis boeken en deze samenvoegen tot één reis. De nieuwe regelgeving is van toepassing op reizen die geboekt zijn op of na 1 juli 2018. Door de Autoriteit Consument & Markt wordt toezicht gehouden op deze Europese regels.

 

In meer gevallen dan voorheen wordt u dus beschermd tegen faillissement van de reisaanbieder. Dat is, zoals gezegd, nu ook het geval wanneer er sprake is van een ‘gekoppeld reisarrangement’. Daarvan is sprake wanneer u voor dezelfde reis minimaal twee reisdiensten combineert (bijv. het huren van een auto, een excursie, vervoer, verblijf, etc.). Eerst gold de bescherming enkel wanneer het ging om een pakketreis samengesteld door de reisaanbieder.

 

In beide gevallen, zowel bij het boeken van een pakketreis, als bij het boeken van een gekoppeld reisarrangement, heeft u recht op garantiestelling. Dat houdt in dat in geval van faillissement van de reisaanbieder de consument de reissom terug krijgt. Op het moment dat u al op reis bent, dan wordt u gerepatrieerd.

 

Daarbij kunt u als consument vanaf nu ook met uw klachten over de losse reisdiensten terecht bij de Geschillencommissie reizen wanneer u er met de reisaanbieder niet uitkomt. Met klachten over een geboekte reis kunt u nu 24 maanden terecht bij de Geschillencommissie. Verder zijn de vaste percentages die de reiziger dient te betalen bij annulering van de reis terug ingevoerd. => uitleggen welk voordeel dit voor de reiziger inhoudt

 

Een positieve vooruitgang dus voor de reiziger die graag alle onderdelen van zijn reis zelf boekt.

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten. Wij staan u graag met raad en daad ter zijde!