Het Hof Den Haag start een proef met een Bemiddelingsraadsheer in handelszaken

 

Per 1 maart 2019 biedt het Hof Den Haag een nieuwe zittingsvorm aan om handelszaken sneller af te handelen. Wanneer partijen in hoger beroep samen kostenefficiënt tot een snelle en definitieve afwikkeling van hun conflict willen komen, kunnen ze hun geschil voorleggen aan een Bemiddelingsraadsheer.

 

Het treffen van een schikking

Met de Bemiddelingsraadsheer zoeken partijen en hun advocaten in een zo vroeg mogelijk stadium van de hoger beroepsprocedure naar maatwerkoplossingen. De oplossingen moeten rekening houden met de belangen van beide partijen. Een schikking leidt in dat geval tot een voor alle partijen bevredigend resultaat. Daarmee wordt doorgaans ook de naleving van afspraken beter gewaarborgd.

 

Een conflictbemiddelaar

Een bemiddelingszitting wordt door het Hof Den Haag alleen gepland als beide partijen dit willen. Een Bemiddelingsraadsheer, die speciaal is opgeleid tot conflictbemiddelaar en die het gezamenlijke doel van een definitieve oplossing ondersteunt, behandelt de zaak in dat geval. Tijdens de bemiddelingszitting blijft het uitgangspunt dat de Bemiddelingsraadsheer gebonden is aan de waarborgen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de geldende Procesreglementen.

 

Als een zitting bij een Bemiddelingsraadsheer niet tot een oplossing mocht leiden, dan wordt de zaak op de reguliere manier in behandeling genomen. De Bemiddelingsraadsheer maakt dan geen onderdeel uit van de raadsheren die de zaak behandelen.

 

Wilt u hier meer over weten? Of wilt u advies? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten! Wij staan u graag met raad en daad ter zijde!