Het non-conforme dressuurpaard

 

De Hoge Raad heeft zich in februari van dit jaar gebogen over een geschil bij de aan-/verkoop van een dressuurpaard, waarbij door koper gesteld werd dat er sprake was van gebreken die zogenaamde non-conformiteit opleverden. Verkoper stelde dat koper niet tijdig geklaagd zou hebben over de ontdekte gebreken. De Hoge Raad heeft zich in dit arrest uitgelaten over wanneer de klachtplicht die is neergelegd in artikel 7:23 BW aanvangt: is dat wanneer het gebrek daadwerkelijk ontdekt is, óf wanneer de koper het gebrek redelijkerwijs had behoren te ontdekken? Nu het in de onderhavige casus om consumentenkoop van een dressuurpaard ging, geldt dat koper de kennisgeving van het gebrek “binnen bekwame tijd na de daadwerkelijke ontdekking van het gebrek” had moeten doen. De bekwame tijd begint dus niet al te lopen, op het moment dat de koper het gebrek “redelijkerwijs had behoren te ontdekken”, maar pas op het moment van daadwerkelijke ontdekking.

 

Voor wat betreft de feiten in deze casus, heeft overigens te gelden dat het de aan c.q. verkoop van een zesjarige dressuurruin op M-niveau (met winstpunten) betrof, die op 5 februari 2013 in opdracht van koper klinisch en röntgenologisch is gekeurd in het kader van een aankoopkeuring , waarbij geen veterinaire bezwaren tegen het gebruik van het paard als sportpaard zijn vastgesteld. In de periode april 2013 tot en met juli 2013, zijn er problemen ondervonden bij de training van het paard, waarbij diverse experts zijn ingeschakeld voor behandeling (zoals een fysiotherapeut en een osteopaat). Nadat de beweging van het paard niet beter werd, heeft er in augustus 2013 een expertise door een andere dierenarts plaatsgevonden, die in een rapport heeft aangegeven, dat er sprake is van medische gebreken. Verkoper is – onder andere – van mening dat er door koper niet tijdig geklaagd is. Het Gerechtshof is daarin meegegaan, maar de Hoge Raad is – in de ingestelde cassatie - een andere mening toegedaan, omdat het in casu gaat om consumentenkoop en er dus een andere – ruimere -  regel geldt, ten aanzien van het moment van aanvangen van de klachttermijn.

 

Oftewel: in het kader van de aan-/verkoop van een paard, is het van belang of een koper als consument of als professionele partij valt aan te merken.

 

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. We zijn u graag van dienst!