Het vermelden van onjuiste gegevens op een cv: is ontslag op staande voet gerechtvaardigd?

 

Bij het solliciteren is het natuurlijk handig als men een goed aansluitend cv heeft. Als werkgever is zo’n sollicitant natuurlijk erg aantrekkelijk. Er is niks mis met het aanprijzen van de eigen competenties. Het is immers algemeen bekend dat cv’s in een sollicitatieprocedure meestal zo positief mogelijk gepresenteerd worden. Daar staat tegenover dat werkgevers er op mogen vertrouwen dat de sollicitant de juiste informatie verschaft. Stel nu dat de sollicitant onjuiste informatie heeft verschaft. Kan hij dat zomaar doen? Of zijn hier consequenties aan verbonden?

 

Wat speelde er in deze zaak?

Door de werkgever werd een vacature geplaatst voor een technisch support medewerker/intaker. In de vacature was onder meer opgenomen dat als functie- eis een afgeronde relevante hbo/wo opleiding en minimaal vier jaar relevante werkervaring in de ICT of bij internetbureaus is vereist.

 

Naar aanleiding van de vacature heeft de werknemer op de functie gesolliciteerd en daarbij, zoals gebruikelijk, zijn cv meegestuurd. In zijn cv was opgenomen dat hij over een hbo- diploma beschikt en dat hij meerdere jaren relevante werkervaring heeft. De werknemer wordt na een sollicitatieprocedure aangenomen en treedt op 10 april 2017 in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor de periode van een jaar. 

 

Na slechts enkele maanden meldt de werknemer zich plotseling meerdere keren kort achter elkaar ziek. Bij zijn laatste ziekmelding op 19 juli 2017 geeft hij aan dat hij overspannen is. Enige tijd later op 31 juli 2017 vindt er een gesprek plaats tussen de werknemer, zijn leidinggevende en de directeur van het bedrijf. In dat gesprek wordt de werknemer op de hoogte gesteld van het feit dat de werkgever wil onderzoeken of het juist is wat de werknemer hem tijdens het sollicitatiegesprek heeft voorgehouden. De werknemer weigert op zijn beurt aan te tonen dat hij beschikt over de juiste werkervaring, diploma’s en referenties.

 

Nadat de werknemer ondanks herhaalde verzoeken nalaat de relevante gegevens te verstrekken, wordt hij op 28 augustus 2017 op staande voet ontslagen. De werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden, omdat de werknemer zich zodanig heeft gedragen dat dit een dringende reden voor ontslag op staande voet (artikel 7:677 BW) heeft opgeleverd. De werkgever stelt namelijk dat de werknemer door middel van valse informatie aan een baan is gekomen en dat hij niet beschikt over het benodigde werk-, denk- en kennisniveau voor de functie waarvoor hij is aangenomen.

 

Wat vindt de kantonrechter?

De werknemer betwist dat er redenen zijn om de arbeidsovereenkomst te ontbinden en verzoekt vernietiging van het ontslag op staande voet. De kantonrechter vernietigt het ontslag, omdat de werkgever in de sollicitatieprocedure onvoldoende met de werknemer gesproken zou hebben over het belang van een hbo- diploma en de benodigde werkervaring. Om deze reden kan, aldus de kantonrechter, geen dringende reden voor het ontslag op staande voet worden aangenomen.

 

Het oordeel van het Hof

De werkgever gaat in hoger beroep tegen het oordeel van de kantonrechter dat geen sprake zou zijn van een dringende reden voor het ontslag op staande voet. Het hof stelt vast dat een cv een kerndocument is waarop de werkgever in goed vertrouwen mag afgaan.

 

Als één van de eisen voor de functie van technisch support medewerker/intaker wordt in de vacature een ‘afgeronde hbo/wo opleiding’ genoemd. Nu een afgeronde hbo/wo opleiding, gelet op de vacature een vereiste is voor de gevraagde functie, kan dit een dringende reden voor ontslag op staande voet opleveren indien blijkt dat de werknemer hierover niet beschikt. Dit zou anders zijn indien de werknemer in een van de gesprekken heeft aangegeven dat hij geen afgeronde hbo- opleiding had en de werkgever daarvan geen punt heeft gemaakt.

 

Het hof concludeert daarom dat er wel sprake is van een dringende reden voor een ontslag op staande voet. De kantonrechter heeft het ontslag op staande voet dan ook ten onrechte vernietigd. De beslissing van de kantonrechter kan niet meer worden teruggedraaid, maar het hof oordeelt wel dat de werkgever geen loon verschuldigd is over de periode van 28 augustus 2017 (datum ontslag op staande voet) tot 10 april 2018 (einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd).

 

Conclusie

Het vermelden van onjuiste gegevens op een cv kan onder bepaalde omstandigheden dus aangemerkt worden als een dringende reden voor een ontslag op staande voet. Dit zal met name het geval zijn indien de onjuiste gegevens van belang zijn voor de uitvoering van de functie en de werknemer blijkt niet aan  die eisen te kunnen voldoen. Voor werkgevers is het daarom belangrijk om een cv altijd goed te controleren.

 

Heeft u hier vragen over? Of wilt u advies? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten! Wij zijn u graag van dienst.