Huwelijk of echtscheiding? Denk ook aan de IE-rechten!

 

Zoals we u al eerder informeerden, gaat het huwelijksvermogensrecht er vanaf volgend jaar anders uitzien. Voor nieuwe huwelijken zal niet meer “standaard” de algehele gemeenschap van goederen gelden, zoals dat nu wel nog het geval is. Bezittingen en schulden van vóór het huwelijk blijven vanaf 2018 immers privé, tenzij uitdrukkelijk anders wordt afgesproken bij huwelijkse voorwaarden. Voor bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden verkregen, geldt wel (tenzij daarvan afgeweken wordt) dat deze bij eventuele echtscheiding nog verdeeld moeten worden.

 

Maar hoe zit het eigenlijk als er intellectuele eigendomsrechten in het spel zijn? Denk aan de situatie waarin één van de echtgenoten bijvoorbeeld een niet onverdienstelijk schrijver, kunstschilder of software-ontwikkelaar is en derhalve auteursrechthebbende is. Kan zijn of haar (ex) echtgenoot daar dan ook aanspraak op maken?

 

Er wordt nogal eens vergeten dat als men in algehele gemeenschap van goederen trouwt, die intellectuele eigendomsrechten óók in de huwelijksgemeenschap vallen. En voor de toekomst geldt dat als de rechten worden verkregen tijdens het huwelijk, ze ook onder nieuw recht in de dan ontstane gemeenschap vallen. Dit betekent dat die rechten bij echtscheiding verdeeld moeten worden, net zoals dat bijvoorbeeld met bankrekeningen en inboedel het geval is. Intellectuele eigendomsrechten zijn voor de wet namelijk “goederen”, meer in het bijzonder vermogensrechten. En die kunnen heel wat waard zijn.

 

Als u trouwplannen heeft, is het daarom zeer verstandig om bij huwelijkse voorwaarden vast te leggen wat u wilt afspreken over de intellectuele eigendomsrechten en de exploitatie daarvan. En als het huwelijk ten einde komt, neemt u dan met ons contact op om een goede afwikkeling van de huwelijksgemeenschap te bespoedigen. Het zomaar “vergeten” van de IE-rechten bij het einde van het huwelijk is immers niet verstandig. Meer weten over echtscheiding en/of intellectueel eigendomsrecht? SPEE advocaten helpt u graag verder.