In het kader van de "Week van de Mediation", brengen wij graag onder de aandacht dat ons kantoor ook mediation aanbiedt. Registermediator Monique Spee stelt zich hierbij graag aan u voor.

 

"Voor elk probleem bestaat een oplossing"

Een aantal jaren geleden, na jarenlang procederen en optreden als advocaat, vond ik dat de advocatuur niet meer voldoende mogelijkheden bood om mijn cliënten in alle gevallen goed te helpen. Ik kwam toen in aanraking met mediation en dacht: dat is de perfecte aanvulling! Soms hebben mensen en organisaties namelijk veel meer belang bij een goede dialoog en conflictoplossing en voorkóming, zonder juridische procedure. Om die reden ben ik de mediationopleiding gaan volgen en ben ik sinds 2012 naast advocaat ook MfN-registermediator. In die hoedanigheid breng ik partijen met een zakelijk of persoonlijk conflict weer met elkaar in gesprek, hetgeen vaak tot een oplossing leidt.

Mediation met paarden

Vanuit mijn passie voor paarden in combinatie met mijn geloof in conflictoplossing door middel van mediation, pas ik in sommige gevallen naast de “gewone” mediation een bijzondere vorm van mediation toe, namelijk mediation met paarden, dit in samenwerking met een ervaren en gecertificeerd paardencoach.

Paarden spiegelen namelijk de (onbewuste) uitstraling van mensen en reageren niet op rationele denkprocessen. Door het zien van het beeld dat het paard geeft en het voelen van de energie, krijgen de mediationpartijen zélf inzicht in de situatie, die ze (onbewust) al hebben aangevoeld. Hierdoor ontstaat ruimte en vrijheid om anders naar de situatie te kijken en mee om te gaan. Daardoor ontstaat ook ruimte voor een oplossing van het conflict.

Als MfN-registermediator sta ik voor "Denken in oplossingen, niet in conflicten".

  • Empathisch;
  • Oplossingsgericht;
  • Analytisch;
  • Inhoudsdeskundig vanwege juridische achtergrond.

Gespecialiseerd in:

  • Arbeidsmediation;
  • Echtscheidingsmediation;
  • Zakelijke mediation (Businessmediation).

Met vriendelijke groet,

Monique J.E. Spee

Advocaat en MfN-registermediator