Is het toegestaan om een huisdierenverbod op te nemen in het huishoudelijk reglement van de VvE?

 

In het huishoudelijk reglement van een VvE is opgenomen dat honden en katten niet zijn toegestaan in het privégedeelte van de bewoners en dat honden en katten niet toegelaten worden tot de gemeenschappelijke ruimtes. De VvE laat twee huurders dan ook weten dat het niet toegestaan is om een hond te houden in hun appartement.

 

In samenspraak met de verhuurder hebben de huurders in de vergadering van de VvE verzocht om het huisdierenverbod te schrappen c.q. te wijzigen in ‘honden toegestaan, tenzij overlast’, dan wel de huurders ontheffing te verlenen van het huisdierenverbod. De verzoeken worden afgewezen omdat geen van de verzoeken de benodigde 2/3e meerderheid van de stemmen heeft behaald.

 

Vervolgens zijn de huurders samen met hun verhuurder naar de rechter gestapt. In die procedure hebben zij de rechter verzocht om te bepalen dat het huisdierenverbod in het huishoudelijk reglement nietig is vanwege strijd met het splitsingsreglement. In het splitsingsreglement is namelijk niets opgenomen over het houden van huisdieren. Volgens de verhuurder en zijn huurders is het huishoudelijk reglement alleen bedoeld om regels van orde vast te leggen. Het verbod is geen regel van orde en hoort daarom niet thuis in het huishoudelijk reglement, maar in het splitsingsreglement.

 

Het oordeel van het hof

Volgens het hof is het uitgangspunt dat in het huishoudelijk reglement enkel regels van orde worden opgenomen. Regels die het gebruik van  het appartementsrecht door een eigenaar of diens verhuurder beperken, horen in het splitsingsreglement thuis. Het appartementsrecht van een appartementseigenaar is namelijk essentieel, hij zou zeggenschap moeten hebben over een wijziging die het gebruik van zijn appartementsrecht aantast. Een wijziging van het splitsingsreglement vereist in beginsel instemming van iedere appartementseigenaar, daarmee is de zeggenschap van de appartementseigenaren gewaarborgd. Als een van de appartementseigenaren het niet eens is met de wijziging, dan vindt er in beginsel geen wijziging van het splitsingsreglement plaats.

 

Volgens het hof vormt het verbod op het houden van honden en katten in de privégedeelten volgens het hof een principiële beperking van het appartementsrecht. In geval van zo’n verbod is namelijk iedere permanente aanwezigheid van een hond of kat in een huishouden uitgesloten, zelfs als het dier geen hinder of overlast veroorzaakt of als sprake is van een blindengeleidehond of hulphond. Met het verbod wordt de appartementseigenaar in algemene zin en onvoorwaardelijk beperkt in een deel van het gebruik van zijn appartementsrecht.

 

Het huisdierenverbod betreft dus geen regel van orde, waar het huishoudelijk reglement dus voor bedoeld is. Bij een regel van orde kan bijvoorbeeld gedacht worden aan regels met betrekking tot het gedrag van huisdieren. Daarbij kan gedacht worden aan een regel dat huisdieren geen overlast mogen veroorzaken door overdadig geluid of het bevuilen van de gemeenschappelijke ruimten.

 

Met het opnemen van het huisdierenverbod in het huishoudelijk reglement heeft de VvE volgens het hof geprobeerd om de waarborgende werking van het vetorecht van de appartementseigenaren als het ware te omzeilen. Nu een van de appartementseigenaren een procedure is gestart om het huisdierenverbod tegen te gaan, staat vast dat de wijziging van het splitsingsreglement, niet de benodigde unanimiteit van stemmen zou krijgen. Volgens het hof is de handelwijze van de VvE onrechtmatig en is het huisdierenverbod nietig.

 

Een huisdierenverbod zoals hiervoor omschreven kan alleen opgenomen worden in het splitsingsreglement. Als zo een verbod wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement, dan is het nietig.

 

Loopt u tegen een verbod in het huishoudelijk reglement aan dat er volgens u niet in thuis hoort? Of wilt u ander advies op dit gebied? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten!