Een mediator inschakelen? Kies altijd voor een MfN-registermediator zoals Monique Spee en lees hier waarom:

 

MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan registratie- en kwaliteitseisen, werken onder vastgestelde condities (kwaliteitsnormen) en vallen onder een klacht- en tuchtrecht. Zij hebben een erkende mediationopleiding gevolgd, een theorie-examen en assessment afgelegd, beschikken over voldoende praktijkervaring en houden kennis en vaardigheden continu op peil. De MfN-registermediator staat voor kwaliteit!

 

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is houder van het MfN-register, het kwaliteitsregister voor mediators, en is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid voor mediation in Nederland. De Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) beheert het MfN-register en voert het kwaliteitsstelsel uit.

 

Een MfN-registermediator bezit kwaliteitsaspecten waar de samen leving op kan bouwen. De kwaliteitsstandaard, -beheersing en -borging is de reden dat de markt MfN-registermediators erkent en inzet bij bestaande of dreigende conflictsituaties.

 

Ook de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand erkennen het MfN-register. Zo kunnen uitsluitend MfN-registermediators werkzaam zijn binnen de Rechtspraak (in de verwijzingsvoorziening: mediation naast rechtspraak).

 

Hoe herkent u een MfN-registermediator?
De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM)* de titel MfN-registermediator mogen voeren.

 

Ga voor meer informatie naar www.mfnregister.nl of stuur een e-mail naar info@mediatorsfederatienl.nl. Bellen kan ook naar 010 2012 344. Op de website van het MfN-register kunt u o.a. het openbare register van MfN-registermediators raadplegen.