Liefde op de werkvloer: werknemersbelang versus werkgeversbelang

 

Een werknemer heeft het (grond)recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Maar soms kunnen werkgeversbelangen zwaarder wegen. Amoureuze relaties en gedragingen in de seksuele sfeer kunnen aanleiding geven tot discussie over de vraag in hoeverre het een werkgever toegestaan is om maatregelen te treffen.

 

Uit de rechtspraak blijkt dat een amoureuze relatie (ook wel ‘affectieve relatie’ genoemd) op de werkvloer niet altijd is toegestaan. Soms mag de werkgever ingrijpen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de werknemer een affectieve relatie aangaat met de werknemer van een concurrent. In zo’n geval loopt de werkgever het risico dat het bedrijfsbelang gevaar loopt.

 

Maar denk bijvoorbeeld ook aan de situatie dat een docent een relatie aangaat met een leerling, of een hulpverlener met een patiënt die aan zijn zorg is toevertrouwd. Ook in dergelijke situaties kan ingrijpen door de werkgever gerechtvaardigd zijn. Zeker als de relatie zich afspeelt ten tijde van de afhankelijkheidsrelatie, c.q. samenwerking.

 

Ook de situatie dat de romance zich afspeelt tussen collega’s onderling komt regelmatig voor. Daarbij wordt in de rechtspraak overigens wel onderscheid gemaakt voor wat betreft de vraag of het gaat om relaties tussen collega’s die op hetzelfde niveau werkzaam zijn, of dat één van hen leidinggevende is. Relaties op de werkvloer zijn niet bij wet verboden, maar kunnen wel degelijk tot onrust leiden. Beëindiging van de affectieve relatie leidt immers niet zelden tot een verstoring van de werkomgeving of ander nadeel voor werkgever.

 

En wat te denken van de situatie dat de romance zich afspeelt tussen een werknemer en de (ex-)echtgeno(o)t(e) van een andere werknemer? Ook een dergelijke situatie kan tot een onwerkbare situatie op de werkvloer leiden.

 

Kortom, een werknemer heeft uiteraard het recht om een affectieve relatie aan te gaan met de persoon die hij/zij verkiest, maar deze keuze kan wel degelijk consequenties hebben voor de arbeidsrelatie. Onder omstandigheden kan een en ander zelfs reden zijn voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Derhalve luidt het advies aan werknemer: bezint eer u aan een amoureuze relatie in de werksfeer begint. En voor werkgevers is het raadzaam om tijdig juridisch advies in te winnen van een arbeidsrechtadvocaat over hoe het beste om te gaan met de betreffende situatie. Iedere situatie is immers anders, dus maatwerk is vereist.

 

Heeft u hier vragen over, of advies nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Als arbeidsrechtadvocaat staan wij u graag met raad en daad ter zijde!