Loondoorbetaling bij ziekte wordt makkelijker en goedkoper voor het MKB

 

Als een werknemer ziek wordt kan dat heel wat met zich meebrengen. Doorbetalen van loon en re-integratie van de zieke werknemer zijn twee verplichtingen die rusten op de schouders van de werkgever. Door werkgevers worden deze verplichtingen veelal als zwaar ervaren. Dat is nadelig voor werkgevers, maar ook voor werknemers die daardoor minder snel een vast contract aangeboden krijgen. Door minister Koolmees, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zijn dan ook plannen gepresenteerd voor het makkelijker, duidelijker en goedkoper maken van de loondoorbetalingsverplichtingen voor het MKB. Die plannen zullen hierna besproken worden.

 

1. Per 1 januari 2020 komt er een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering, waardoor kleine werkgevers optimaal ontzorgd worden. Deze verzekering zal het financiële risico opvangen en helpt de werkgever bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Als de MKB-werkgever de adviezen van de verzekeraar opvolgt, dan is hij gevrijwaard van een eventuele loonsanctie. De loonsanctie wordt dan betaald door de verzekering.

 

2. Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro, waar met name de kleine werkgevers van profiteren. Deze zal er komen in de vorm van een ‘loondoorbetalingskorting’op de premieheffing. Deze korting zal bestaan uit een vast bedrag per (inhoudingsplichtige) werkgever.

 

3. Het medisch advies van de bedrijfsarts wordt per 1 januari 2021 leidend bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets). Op basis van dit advies richten werkgever en werknemer immers het re-integratietraject in. Om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verkeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten wordt er in de periode 2019-2022 tien miljoen euro geïnvesteerd in kwaliteitsintensivering.

 

4. Er wordt ingezet op verbetering van transparantie rondom loondoorbetaling. De minister wil dat het voor kleine werkgevers helderder wordt waar UWV hen op beoordeelt bij de re-integratie van zieke werknemers. De minister zal hierover in gesprek gaan met het UWV.

 

5. Werkgevers krijgen meer grip op het zogenoemde ‘tweede spoor’. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek maar bij een andere werkgever. Werkgevers krijgen door bovenstaande maatregelen meer zekerheid over de inzet van het tweede spoor en kunnen dan samen met de medewerker een plan maken waarbij de medewerker een grotere rol krijgt dan nu. Ook gaat de minister ruimte bieden voor experimenten tweede spoor die kunnen leiden tot meer of makkelijkere re-integratie bij een andere werkgever.

 

6. Daarnaast merkt de minister op dat hij ruimte ziet voor de werkgevers en werknemers om cao-afspraken betreffende de aanvulling van loon bij loondoorbetaling te beperken.

 

Voor het MKB is het voorgaande goed nieuws. Het is afwachten hoe deze plannen het in de praktijk gaan doen. U dient zelf altijd zorgvuldig te blijven in geval van een zieke werknemer en u dient uw verplichtingen na te komen.

 

Heeft u  hier vragen over? Of heeft u advies nodig? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten. Wij staan u graag met raad en daad ter zijde!