Mediation / Conflictbemiddeling

Monique Spee heeft zich naast juridische en typisch "advocatuurlijke" advisering en begeleiding, tevens toegelegd op het oplossen en indien mogelijk voorkómen van conflicten. Monique is naast advocaat ook MfN-registermediator. In die hoedanigheid brengt zij partijen met een zakelijk of persoonlijk conflict weer met elkaar in gesprek en tot een oplossing, door maatwerk en op korte termijn.

Wat is mediation?

Is er sprake van een probleem met een persoon of een organisatie waar partijen samen niet uitkomen, privé of zakelijk? Dan kan er gekozen worden voor mediation. Dit is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Ook kan mediation tijd en geld besparen, omdat een mediationtraject veel sneller is en – mede daardoor – veel minder kostbaar. Bij mediation werken partijen namelijk zelf aan een oplossing, op basis van onderliggende gezamenlijke belangen. De mediator zorgt wel voor deskundige hulp daarbij. Mediation leidt in veel gevallen tot een oplossing.

Wat doet een mediator?

De mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen, maar dan niet vanuit standpunten maar vanuit belangen. De mediator is opgeleid om die belangen – met behulp van bepaalde technieken – boven tafel te krijgen. Hetzelfde geldt voor eventuele onderliggende belemmeringen. De mediator oordeelt niet, maar helpt om een oplossing te vinden. De mediator is onafhankelijk. Beide partijen moeten vertrouwen in de mediator hebben.

Afspraken mediation in overeenkomst

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. De uiteindelijke afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst.

 

 

Mediation met paarden

Vanuit haar passie voor paarden in combinatie met haar geloof in conflictoplossing door middel van mediation, zet Monique in sommige gevallen in haar mediationtrajecten paarden in, dit in samenwerking met een ervaren en gecertificeerd paardencoach. Paarden spiegelen de (onbewuste) uitstraling van mensen en reageren niet op rationele denkprocessen. Door het zien van het beeld dat het paard geeft en het voelen van de energie, krijgen de mediationpartijen zélf inzicht in de situatie die ze (onbewust) al hebben aangevoeld. Hierbij ontstaat ruimte en vrijheid om anders naar de situatie te kijken en er anders mee om te gaan. Hierdoor ontstaat ook ruimte voor een oplossing van het conflict dat is ingebracht.

Zoals aangegeven gaat het bij mediation immers om de onderliggende belangen van partijen maar ook om de onderliggende belemmeringen (gevoelens of overtuigingen, irritaties, oud zeer), waardoor een conflict in eerste instantie voor partijen onoplosbaar lijkt en ze een gang naar de rechter overwegen.

Paarden spiegelen de (onbewuste) uitstraling van mensen en reageren niet op rationele denkprocessen. Als iemand – laten we als voorbeeld nemen een mediation tussen werkgever en werknemer in een arbeidsconflict -  ‘denkt’ dat hij of zij graag een leidinggevende rol zou willen hebben, maar ‘van binnen’ nog wat huiverig is om een leidinggevende positie in te nemen, dan zal het paard op het huiverige gevoel (angst) reageren. Het paard laat dan een beeld van angst of onrust zien, waardoor partijen met de vertaling van de paardencoach/mediator inzicht krijgt in de oorzaak van de situatie. Dan wordt ook duidelijk waar het rusteloze gevoel vandaan komt. Hierdoor kunnen partijen concrete stappen gaan zetten in de richting die hij of zij wenselijk vinden en die goed voelt en wordt begrip en inzicht gecreeerd in eigen en andermans onderliggende belangen, gevoelens en belemmeringen of blokkades die het oplossen van het conflict eerder in de weg stonden.

Bovendien laat een paard tijdens een paardensessie zien waar en/of bij wie de meeste ‘energie’ zit, zonder dat hier een waardeoordeel (positief/negatief) aan wordt gekoppeld. De paardencoach/mediator begeleidt het geheel zonder al te veel te praten. Door het zien van het beeld dat het paard geeft en het voelen van de energie, krijgen de mediationpartijen zélf inzicht in de situatie die ze (onbewust) al hebben aangevoeld. Hierbij ontstaat bij de ruimte en vrijheid om anders naar de situatie te kijken en mee om te gaan. Hierdoor ontstaat ook ruimte voor een oplossing van het conflict dat is ingebracht.

Mediation met behulp van paarden maakt veel los bij mensen omdat een paard tijdens een sessie op een onbevooroordeelde manier duidelijk situaties en verhoudingen laat zien. Dit geeft partijen vaak een bevestiging van wat een ieder onbewust vaak al lang ‘weet’. In de regel ervaart men dit als confronterend, maar wel ook als uitermate effectief.

Kwaliteitsbewaking/MfN

Meer informatie over mediation vindt u bij de Stichting Kwaliteit Mediatiors (SKM), die deel uitmaakt van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Iedere MfN-registermediator voert zijn of haar werkzaamheden uit volgens de regels van het MfN Mediation Reglement. Dit reglement bevat de basisprincipes van mediation, zoals de vrijwilligheid, de beslotenheid en de geheimhouding. Klik hier om het betreffende reglement te downloaden.