Mediation en de invloed van systemen; belangrijk om rekening mee te houden.

 

“Iedereen wordt gek van haar”, “ik durf niemand meer met hem te laten werken”, “we vallen steeds terug in de oude situatie”. Hardnekkige patronen, onvoorspelbaar gedrag, opvolgingsproblemen, onduidelijkheid over de conflictpartners… Kortom: bij mediations waar je als mediator moedeloos van wordt, kan de zogenaamde “systeembril” helpen.

 

Een systeem ontstaat zodra mensen sociale relaties aangaan. Het heeft – vaak onbewust – grote invloed op ons gedrag. Iedereen is vanaf de geboorte bekend met de systemische wetten: ordening, binding en de balans tussen geven en nemen. Als oudste van het gezin is je positie anders dan als jongste en we kennen ook allemaal wel het “brugklasser-gevoel”: nieuw in de groep.

 

In de systemische zienswijze is het “systeem- of groepsgeweten” een belangrijke factor, dat van een persoon vraagt om zich te houden aan de regels van de groep.

 

Uit dat “geweten” komt gedrag voort dat de maatschappij als ongewenst of ongezond bestempelt, maar dat voor het kind en de volwassene uit die groep volkomen normaal is. Het gedrag is immers altijd beloond met binding en ordering: erbij horen en een plek hebben.

 

Veranderingen in een relatie hebben onherroepelijke gevolgen voor álle relaties binnen een groep die een enigszins hecht verband oftewel een systeem vormen.

 

Een mediation heeft altijd gevolgen binnen de hele organisatie of familie: posities veranderen en er ontstaan nieuwe verhoudingen.

 

Ook is er altijd sprake van een driehoeksverhouding, waarbij als er ruzie is tussen twee partijen, er altijd spanning afvloeit via een derde partij (bijvoorbeeld een collega, kind, schoonouders óf mediator).

 

Conflicten hebben soms dus hun oorsprong elders: in het verleden, doorgesijpeld vanuit de top van de organisatie naar de werkvloer, of vanuit het familiesysteem. De mediator kan zich afvragen: kan het zijn dat de geschiedenis zich herhaalt? Het familiesysteem heeft de grootste impact op het individu; van (voor)ouders neem je zowel codes als verstoringen in de systeemgeschiedenis over. Dit bepaalt je kijk op de wereld en verklaart soms onbegrijpelijk gedrag. Juist ook bij scheidingsmediations is het derhalve belangrijk dat de mediator ook door de systeembril kijkt.

 

Meer weten over mediation? Voel u vrij om contact op te nemen met MfN-registermediator Monique Spee (https://www.spee-advocaten.nl/contact).