Mediation met paarden

 

Ze hadden een arbeidsconflict met elkaar. De werknemer was bovendien uitgevallen met een burn-out en de advocaten waren al enige tijd met elkaar in gevecht over het juridisch geschil tussen werkgever en werknemer. De nieuwe bedrijfsarts die het dossier op zijn bureau kreeg, was van mening dat mediation wel eens een oplossing zou kunnen bieden. Zodoende kwamen partijen aan mijn mediation tafel terecht.


Mij was bekend dat werkgever en werknemer behalve een zakelijke relatie, ook nog een andere relatie met elkaar hadden. Ze waren namelijk broers. En het bedrijf waar ze allebei werkten, was het familie bedrijf. Vader - inmiddels overleden - had dit opgericht.

 

 


Tijdens de eerste bijeenkomst kwam bovendien aan de orde dat de echtgenotes van de twee broers (werkgever en werknemer) ook nog zussen bleken te zijn.
Het werd dus al snel duidelijk dat het hier niet alleen ging om het zakelijke geschil (arbeidsconflict). De familiaire banden en achtergronden kleurden dit alles!


Of partijen zichzelf daarvan bewust waren, vroeg ik mij af.
De eerste bijeenkomst verliep stroef. De twee broers stonden lijnrecht tegenover elkaar. Hun visies en “werkelijkheden “ ook. Ondanks diverse interventies van mijn kant, kwam er weinig beweging. Ik besloot dan ook, de tweede mediation bijeenkomst met behulp van de paarden te doen.
In vastgelopen mediations of mediations waarin veel meer speelt dan alleen het ogenschijnlijk conflict, zijn de paarden de beste Mediators. Zij voelen haarfijn aan waar de schoen wringt en maken de deelnemers op zachte maar duidelijke wijze bewust van wat er onder hun boosheid en onverzettelijkheid zit.


Ook in dit geval hebben de paarden dat weer prachtig laten zien.
Ze hebben de beide broers laten zien dat hun systemische rangorde niet geschonden hoefde te worden indien het arbeidsconflict zou worden losgelaten. Want wat was het geval: de oudste broer was werknemer en de jongste broer werkgever. Precies omgekeerd qua hiërarchie als in het gezinssysteem, waar de oudste broer een hogere hiërarchie heeft.


De beide broers gingen inzien dat door het loslaten van hun zakelijk conflict zij zich in het familie systeem niet minderwaardig hoefden te voelen óf iets zouden moeten bewijzen.


Het arbeidsconflict werd meteen na de tweede mediaton bijeenkomst beslecht door middel van het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst met goede afspraken. Zo kwam er een einde aan een jarenlang gevecht en zo kwam er rust. Niet alleen in het bedrijf maar ook binnen de familie.


Mediation met paarden bood de oplossing.


Meer weten? Neem contact op met onze MfN-registermediator Monique Spee (mediation@spee-advocaten.nl)