Nieuwe regels voor aandeelhouders op komst

 

Op 2 april 2019 stemde de Tweede Kamer in met een wetsvoorstel dat nieuwe regels geeft voor aandeelhouders. Doel is het vergroten van de betrokkenheid van aandeelhouders bij de corporate governance van beursvennootschappen. Ook wordt met het wetsvoorstel beoogd om de transparantie tussen vennootschappen en beleggers te bevorderen.

 

De richtlijn

Het wetsvoorstel komt niet zomaar uit de lucht vallen: het is gebaseerd op een Europese richtlijn (Richtlijn 2017/828/EU). De Europese Commissie vond immers dat er sprake was van ‘onvoldoende aandeelhoudersbetrokkenheid en gebrek aan adequate transparantie’. Met de richtlijn wil de Commissie de aandeelhouders daarom aanmoedigen om zich meer te mengen in de corporate governance van de vennootschap.

 

Verder bevat de richtlijn ook een regeling voor de identificatie van aandeelhouders en transparantieverplichtingen voor institutionele beleggers, vermogensbeheerders en volmachtadviseurs. Daarbij verplicht de richtlijn vennootschappen om bepaalde transacties met verbonden partijen openbaar te maken en goed te laten keuren. Ten slotte krijgen de aandeelhouders meer invloed op de beloning van bestuurders en commissarissen van vennootschappen.

 

10 juni 2019

In Nederland wordt de richtlijn geïmplementeerd in het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer. Uiterlijk 10 juni 2019 moeten de regels zijn omgezet in Nederlands recht. Het moment van inwerkingtreding van de implementatiewet wordt nog bepaald. Het wetsvoorstel moet namelijk eerst nog door de Eerste Kamer. Op 16 april 2019 bespreekt de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid de verdere procedure. Hiervan zullen wij u uiteraard op de hoogte houden.

 

Wilt u meer weten over uw rechten en mogelijkheden als aandeelhouder? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Wij staan u graag met raad en daad terzijde.