Ondernemers opgelet: uw klachtmogelijkheden tegen (onder andere) banken zijn uitgebreid per 1 juli!

 

Heeft u klachten over uw financiering bij een bank of een financier? Dan kunt u sinds 1 juli 2018 terecht bij het Klachteninstituut voor financiële dienstverlening, Kifid.

 

Tot voor kort konden enkel consumenten met een klacht over hun financiering terecht bij het Kifid. Ondernemers die klachten hadden over een geldlening of kredietfaciliteit moesten met hun klacht naar de rechter. Dat is niet alleen duur, er gaat ook heel veel tijd in zitten. Daarbij missen mkb’ers en zzp’ers in veel gevallen de financiële kennis en de ervaring die grote bedrijven vaak wel bezitten.

 

Vanaf nu kunt u als kleine of middelgrote ondernemer met klachten dus ook terecht bij het Kifid. Het kan gaan om verschillende soorten klachten over uw zakelijk krediet, zoals de wijziging van het rentetarief of de rechtmatigheid van het opzeggen van het krediet door de bank. Het is niet mogelijk om bij het Kifid te klagen over het afwijzen van een kredietaanvraag; het staat een bank of een financier namelijk vrij om een kredietaanvraag te weigeren. Het Kifid kan in haar uitspraak de bank of financier opleggen de geleden schade te vergoeden, dat bedrag kan maximaal € 250.000 bedragen.

 

Welke klachten door Kifid behandeld worden en op wat voor manier de klachtprocedure werkt is neergelegd in het reglement voor ‘Geschillenbeslechting kleinzakelijke financiering’. Zo wordt een klacht die betrekking heeft op een financiering die vóór 1 juli 2018 is aangevraagd niet in behandeling genomen. Uit artikel 28 van het reglement blijkt verder dat de uitspraak van Kifid in beginsel bindend is. Dat wil zeggen dat de bank of financier gehouden is de uitspraak op te volgen.

 

Het initiatief voor het klachtenloket voor de kleine en middelgrote ondernemer ligt bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Het is een onderdeel van een nieuwe gedragscode. Volgens de NVB waren het vooral de ondernemers met een omzet tot vijf miljoen die behoefte hadden aan meer duidelijkheid rondom hun financiering.

 

Voor een klachtbehandeling door Kifid betaalt u € 250,-. Tegen de bindende uitspraak kan ook in hoger beroep worden gegaan, dit kost € 500,-.

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten. Wij staan u graag met raad en daad ter zijde!