Ondernemers, pas op met wat u claimt!

 

“Warme kibbeling. Lekker gezond!”. Deze tekst, samen met een foto van een portie kibbeling op een doek bij de viskraam. Niks spannends zou je denken.  Toch heeft de Reclame Code Commissie zich recentelijk over deze reclametekst gebogen.

 

De consument die hierover geklaagd heeft, vindt dat de tekst op het doek impliceert dat kibbeling gezond is. Dat is volgens hem niet juist omdat kibbeling een gefrituurde snack is, die op de afbeelding geserveerd wordt met een vette saus. Om die reden vindt de klager dat de uiting misleidend is en  dat de uiting een gezondheidsclaim is in de zin van de verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (hierna: de Claimsverordening).

 

De gezondheidsclaim wordt in de verordening als volgt omschreven:

 

“een claim die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid

 

Een dergelijke claim mag alleen gemaakt worden wanneer deze is opgenomen in de lijst van toegestane gezondheidsclaims, vastgesteld door de Europese Commissie.

 

De Reclame Code Commissie beoordeelt of er in dit geval sprake is van een gezondheidsclaim. Op grond van het verweer van de adverteerder acht de Commissie het aannemelijk dat hij met de tekst een algemene, ‘sloganachtige’ aanprijzing van zijn visproduct beoogde. De adverteerder heeft er echter niet op gelet dat de aanduiding van de kibbeling als ‘gezond’ ertoe leidt dat er sprake is van een gezondheidsclaim in de zin van de verordening.

 

De uiting “Warme kibbeling. Lekker gezond” is te beschouwen als een verwijzing naar algemene, niet-specifieke voordelen van kibbeling voor de algemene gezondheid. Zo’n algemene claim mag alleen gebruikt worden wanneer hierbij ook gebruik wordt gemaakt van een specifieke gezondheidsclaim die verband houdt met de algemene verwijzing én die voorkomt in de lijst met toegestane gezondheidsclaims. Eenvoudig gezegd betekent dit dat vis alleen maar als ‘gezond’ mag worden aangeprezen als duidelijk wordt gemaakt dankzij welke voedingsstoffen dat zo is en er gebruik wordt gemaakt van een claim die voldoet aan Europese regelgeving. Nu een specifieke claim ontbreekt is de reclame dus in strijd met de Claimsverordening en dus in strijd met artikel 2 Nederlandse Reclame Code. De adverteerder wordt bevolen niet meer op deze wijze reclame te maken.

 

Als ondernemer dient u dus goed op te letten wanneer u adverteert. Van een gezondheidsclaim kan al gauw sprake zijn. De term “gezond” gebruiken zorgt ervoor dat de Claimsverordening van toepassing is, waardoor de reclame (en het product) moeten voldoen aan de strenge eisen van de verordening.

 

Heeft u vragen? Of wilt u graag advies? Neem dan vrijblijvend contact op met SPEE advocaten & mediation. Onze advocaten staan u graag met raad en daad ter zijde!