Week 34 - Ontslag op staande voet wegens privégebruik van leaseauto houdt stand

 

Een werknemer is op staande voet ontslagen door zijn werkgever, omdat werknemer privégebruik heeft gemaakt van zijn lease-auto. Wat speelde er in deze zaak?

 

Sinds 1 februari 2001 werkt de werknemer als medewerker schoonmaakonderhoud. De werknemer is sindsdien meermaals schriftelijk gewaarschuwd voor diens gebruik van de leaseauto voor privédoeleinden, namelijk onder andere in 2005, 2007 en 2013. Twee van deze drie brieven heeft werknemer overigens ook ondertekend. In 2013 heeft werkgever aan werknemer kenbaar gemaakt dat bij een volgende overtreding ontslag op staande voet zou volgen.

 

Op 26 februari 2017 heeft werknemer met zijn leaseauto van de zaak een relatie van werkgever bezocht. Dit bezoek stond niet op de werkplanning, en aan dit bezoek ligt ook geen opdracht van werkgever ten grondslag.

 

Op 28 maart 2017 wordt de werknemer op staande voet ontslagen. In de ontslagbrief vermeldt werkgever dat de reden voor het ontslag op staande voet is gelegen in het feit dat werknemer voor eigen rekening werkzaamheden bij een relatie van werkgever heeft verricht, en daarbij voor privédoeleinden (wederom) ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de aan hem ter beschikking gestelde leaseauto en bedrijfsmiddelen van werkgever. De werknemer heeft naar mening van werkgever daarmee de bedrijfsregels geschonden. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat werknemer begin 2017 veelvuldig gebruik heeft gemaakt van de leaseauto voor privédoeleinden.

 

Werknemer stelt op zijn beurt dat hij de relatie van werkgever bezocht had om de zakelijke relatie met deze klant te onderhouden. Er zou daarom ook geen sprake zijn van privé-gebruik van de auto, aldus werknemer. Verder stelt werknemer dat hij wel degelijk gebruik mocht maken van de leaseauto voor privédoeleinden. Hiervoor zou hij toestemming hebben verkregen.

 

De kantonrechter acht het niet duidelijk of de werknemer voor eigen rekening werkzaamheden bij Hertog Jan heeft verricht. Hierin kan daarom geen dringende reden voor ontslag op staande voet worden gevonden.

 

Wel is naar oordeel van de kantonrechter vast komen te staan dat de werknemer ten behoeve van privédoeleinden gebruik heeft gemaakt van de leaseauto. Werknemer wist ook dat dit niet was toegestaan. Werkgever heeft namelijk de drie waarschuwingsbrieven als bewijsstuk ingebracht in de procedure, en heeft daarnaast ook de door werknemer getekende “Verklaring geen privégebruik auto” van de Belastingdienst als bewijsstuk overgelegd. Voor werknemer had dus duidelijk moeten zijn dat de leaseauto niet voor privédoeleinden gebruik mocht worden.

 

De werknemer heeft met zijn handelwijze in strijd met door hem ondertekende afspraken gehandeld, zonder een valide verklaring te geven voor het stelselmatig schenden van de bedrijfsregels. Nu na de laatste waarschuwing wederom is gebleken dat de werknemer ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de leaseauto voor privédoeleinden, levert het complex van al deze feiten en omstandigheden naar het oordeel van de kantonrechter daarom voldoende grond op voor een ontslag op staande voet.

 

Verder oordeelt de kantonrechter dat werknemer misbruik heeft gemaakt van het door de werkgever in werknemer gestelde vertrouwen. Omdat het handelen van de werknemer ernstig verwijtbaar is, hoeft de werkgever de werknemer geen transitievergoeding te betalen. Kortom, de werknemer heeft zijn recht op een transitievergoeding verspeeld.

 

Uit deze uitspraak van de kantonrechter blijkt dat het in strijd met de gemaakte afspraken privé gebruiken van de lease auto een werknemer zijn baan kan kosten.

 

Werkgevers doen er verstandig aan om met de werknemer duidelijke afspraken te maken over welk gebruik van de leaseauto is toegestaan, en welk gebruik niet is toegestaan. Overtreedt de werknemer de gemaakte afspraken, dan zal werkgever hem een officiële waarschuwing moeten sturen. In de officiële waarschuwingsbrief moet goed vastgelegd worden wanneer voor de werkgever de maat vol is, en welke consequenties dit dan voor de werknemer zal hebben. Een gewaarschuwd werknemer telt voor twee, zo blijkt maar weer uit de uitspraak van de Roermondse kantonrechter. Verder is het verstandig om de werknemer te laten tekenen voor ontvangst van de brief. Dit om te voorkomen dat er later een bewijsprobleem ontstaat.

 

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Als arbeidsrechtadvocaat staan wij u graag met raad en daad ter zijde!

 

De volledige uitspraak kunt u hier lezen.