Ontslag van een stichtingsbestuurder: een vreemde eend in de bijt

 

Voor statutair bestuurders van een NV, BV, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij geldt dat deze personen in een zogenaamde dubbele rechtsbetrekking staan tot hun werkgever: enerzijds zijn ze benoemd als bestuurder (vennootschapsrechtelijk), anderzijds hebben zij (doorgaans) een arbeidsovereenkomst (arbeidsrechtelijk). Op grond van vaste rechtspraak betekent het ontslag van een statutair bestuurder van (bijvoorbeeld) een BV door de aandeelhoudersvergadering dat óók de arbeidsovereenkomst eindigt. Dat maakt hun positie een bijzondere binnen het arbeidsrecht: de gebruikelijke preventieve ontslagtoets geldt immers niet, waar dat voor “gewone” werknemers wel het geval is.

 

Voor bestuurders van stichtingen gelden echter afwijkende regels in geval van ontslag, vergeleken met de regels die gelden voor andere statutair bestuurders. Dit werd onlangs door de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland onderstreept: de kantonrechter overwoog dat bij de stichting (anders dan bij bijvoorbeeld een BV), het ontslag als bestuurder niet automatisch tot gevolg heeft dat in beginsel óók de arbeidsovereenkomst met de bestuurder eindigt. Dat betekent dus ook dat voor een rechtsgeldige opzegging van de arbeidsovereenkomst door de stichting als werkgever de schriftelijke instemming van de werknemer óf toestemming van het UWV vereist is. Immers, de uitzonderingen op die hoofdregel die de wetgever voor (o.a.) de BV en de NV heeft willen maken, gelden niet voor de stichting.

 

In de genoemde kwestie oordeelde de kantonrechter overigens dat er sprake was van omstandigheden die de ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigden: het ontslag als statutair bestuurder maakte dat van de stichting in redelijkheid niet kon worden gevergd om de arbeidsovereenkomst nog langer voort te laten duren. De volledige uitspraak kunt u hier nalezen.

 

Mocht u als bestuurder met een voorgenomen ontslag worden geconfronteerd, dan doet u er beslist goed aan om u tijdig juridisch te laten bijstaan. U heeft immers een bijzondere positie in het arbeidsrecht. Vragen over benoeming of ontslag van bestuurders? SPEE advocaten & mediation kent de ins & outs.