Onvoldoende onderzoek naar de opvolgend bestuurder bij bedrijfsoverdracht? Bestuurder persoonlijk aansprakelijk bij faillissement!

 

Als u bestuurder bent van een BV die vervolgens failliet gaat, dan bent u in het worst case scenario jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden. Er moet dan wel “wat aan de hand zijn”: u moet uw taak als bestuurder “kennelijk onbehoorlijk” hebben vervuld én het moet aannemelijk zijn dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement van de BV. Deze wetsbepaling, artikel 2:248 BW, is al jaren voer voor jurisprudentie en heeft eerder dit jaar tot een belangrijke uitspraak geleid, waarbij de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder werd aangenomen nádat hij zijn bedrijf had overgedragen en dit vervolgens failliet ging.

 

Het Hof Arnhem-Leeuwarden rekende het de bestuurder zwaar aan dat hij het bestuur van zijn bedrijf had overgedragen aan bepaalde (rechts)personen, zonder voldoende diepgravend onderzoek te doen naar de integriteit, financiële achtergrond en kennis van zaken van die (rechts)personen. De betreffende bestuurder had weliswaar een adviesbureau ingeschakeld, maar had niet mogen afgaan op de adviezen van de bestuurders daarvan, zonder goed onderzoek te doen naar de achtergronden van deze onderneming en deze personen. Ook werd het de bestuurder verweten dat hij geen overleg heeft gevoerd met de meerderheidsaandeelhouder van de B.V., zijn accountant en/of de Rabobank, die financier was van het bedrijf. Het ging overigens om een installatiebedrijf met een omzet van boven het miljoen en een behoorlijk personeelsbestand van gemiddeld 13 personeelsleden.

 

Deze gang van zaken is voor het Hof reden om aan te nemen dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. De bestuurder zelf heeft ook erkend dat de opvolgend bestuurder door de bestuursoverdracht in de gelegenheid is gesteld om malversaties te plegen, die een (belangrijke) oorzaak van het faillissement van de BV zijn geweest.  In feite heeft de bestuurder de BV “uitgeleverd” aan een onvoldoende gescreende opvolgend bestuurder. Hierdoor is de (eerste) bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor het tekort in het faillissement. Dat oordeel is uiteraard niet mis voor de bestuurder en heeft al de nodige pennen in beweging gezet. Moraal van het verhaal: zorgvuldig onderzoek naar de opvolgend bestuurder is in elk geval geboden!

 

De volledige uitspraak van 2 januari 2018 kunt u hier lezen.

 

Vragen over bestuurdersaansprakelijkheid, in of buiten faillissement? SPEE advocaten & mediation weet raad.