Oproep Minister aan werkgevers om zo snel mogelijk een einde te maken aan “slapende dienstverbanden”

 

Eerder signaleerden wij al dat het ‘slapend dienstverband’ in arbeidsrechtland een trend is geworden. Een ‘slapend dienstverband’ houdt in dat een arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet door de werkgever wordt beëindigd. Het dienstverband blijft dan dus gewoon in stand, maar is ‘slapend’, omdat er door de werknemer geen arbeid wordt verricht (want deze is immers arbeidsongeschikt) en de werkgever geen loon meer hoeft door te betalen. Maar aan zo’n slapend dienstverband kleven wel een aantal haken en ogen (lees meer hierover: https://www.spee-advocaten.nl/welke-haken-en-ogen-kleven-er-aan-een-slapend-dienstverband).

 

De laatste tijd neemt de discussie over slapende dienstverbanden alleen maar meer toe. Zeker nu werkgevers compensatie kunnen vragen voor de kosten van de transitievergoeding (lees meer hierover: https://www.spee-advocaten.nl/werkgevers-kunnen-compensatie-aanvragen-voor-transitievergoeding).

 

Recentelijk merkte minister Koolmees tijdens een debat in de Tweede Kamer over slapende dienstverbanden het volgende op:

 

“De heer Van Weyenberg vraagt mij nu naar de relatie van deze wet met de WAB. Hij wijst op het verschil tussen de ontslagkosten voor werkgevers voor en na 1 januari 2020, als de WAB is ingegaan. Hij vroeg of ik werkgevers wil aansporen om al voor 1 januari 2020 slapende dienstverbanden te beëindigen. Ik ben het met de heer Van Weyenberg eens dat het van groot belang is dat die slapende dienstverbanden zo snel mogelijk worden beëindigd. De compensatieregeling neemt belemmeringen voor werkgevers weg. Werkgevers hebben er ook zelf belang bij om die slapende dienstverbanden te beëindigen, want de opbouw van de transitievergoeding loopt door tot het moment waarop het dienstverband uiteindelijk wordt beëindigd. De teller voor de compensatie stopt echter bij 104 weken, dus na de periode van loondoorbetaling bij ziekte. Dit betekent dat de werkgever de transitievergoeding die opgebouwd wordt over de slapende periode, tussen het aflopen van de 104 weken en het daadwerkelijke ontslag, niet gecompenseerd zal krijgen. Met andere woorden, het is ook een prikkel om te ontslaan en dat is ook wenselijk. Ik roep hierbij alle werkgevers op om zo snel mogelijk een einde te maken aan die slapende dienstverbanden en ik zal natuurlijk ook een voorlichtingstraject starten om dit punt onder de aandacht te brengen, in nauwe samenwerking met UWV, omdat het gewoon een langdurend en vervelend proces is.”

 

Gelet hierop, en gelet op een zaak waarin een werkgever recent door het Scheidsgerecht Gezondheidszorg werd geboden om het slapend dienstverband met een van haar werknemers te beëindigen, neemt de druk op werkgevers toe om slapende dienstverbanden te beëindigen. Onze verwachting is dat werknemers – aangespoord door alle recente ontwikkelingen – zelf ook vaker zullen gaan aandringen op het beëindigen van slapende dienstverbanden. We zijn benieuwd of dit tot nieuwe ontwikkelingen in de rechtspraak gaat leiden.

 

Heeft u vragen? Of wilt u advies inwinnen? Neem dan vrijblijvend contact met SPEE advocaten & mediation op. Wij zijn u graag van dienst.