Ouders en social media: hoe zit het met de kinderen?

 

Een post op Facebook, een foto op Instagram, binnen een paar seconden wordt ons leven online gedeeld. Het gebruik van social media is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld en het is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Ook ouders zijn veelal online actief. Hoe zit het dan eigenlijk met de privacy van hun kinderen? Als de ouders uit elkaar gaan, is dit een punt waar meningsverschillen over kunnen ontstaan.

 

Ook in een uitspraak van de rechtbank Den Haag waren de ouders het niet eens over het plaatsen van foto’s en video’s van de kinderen op social media.

 

De moeder plaatst zogenaamde vlogs op YouTube en op Instagram. In haar vlogs zijn de kinderen van twee en vier jaar oud te zien. De ouders zijn gescheiden. De vader van de kinderen is het er niet mee eens dat de moeder vlogs plaatst waar de kinderen in te zien zijn. Hij verzoekt de rechter dan ook om de moeder te verbieden de vlogs online te plaatsen en om álle vlogs waar de kinderen in voor komen van YouTube en Instagram te halen.

 

De vader vindt dat de vlogs op sociale media in strijd zijn met het recht op privacy van de kinderen. Hij is bang dat er foto’s en filmpjes van zijn kinderen online gaan rondzwerven en dat de vlogs een object kunnen worden van pedofilie en/of pestgedrag.

 

De moeder van de kinderen daarentegen, stelt dat zij als buitenlandse vrouw die in Nederland woont en moeder van twee kinderen, aan haar (veelal buitenlandse) volgers wil laten zien hoe de Nederlandse cultuur is en hoe het is om haar kinderen hier op te voeden. Volgens haar blijkt nergens uit dat de kinderen hinder ondervinden van de vlogs. Verder is zij van mening dat het in de huidige maatschappij, waarin een groot deel van de wereld opgroeit met social media en waarin veel educatie wordt gegeven via social media, van haar niet geëist mag worden dat zij geen foto’s of video’s online plaatst waarin haar kinderen zichtbaar zijn.

 

De rechtbank is het niet met de moeder eens en geeft de vader gelijk. Volgens de rechtbank heeft de moeder niet voldoende duidelijk gemaakt dat het door de vader gevreesde risico op pestgedrag, de nadelige gevolgen voor het functioneren in het sociaal maatschappelijk verkeer en - in mindere mate - objectivering voor pedofielen, zich niet zal voordoen.

 

De rechtbank hecht veel waarde aan het feit dat de kinderen pas twee en vier jaar oud zijn en dus niet zelf een weloverwogen keuze kunnen maken of zij in de vlogs willen verschijnen of niet. Daarbij kunnen de kinderen niet overzien wat de consequenties daarvan zijn. Dat de moeder (financiële) belangen heeft bij de vlogs weegt de rechtbank niet mee in haar beslissing.  

 

Het gebruik van social media is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld, maar het kan dus ook problemen opleveren. Wanneer u gaat scheiden of uit elkaar gaat, is het dus goed om ook stil te staan bij het gebruik van social media en hier duidelijke afspraken over te maken. Hierover zou bijvoorbeeld iets opgenomen kunnen worden in het ouderschapsplan.

 

Heeft u vragen? Of heeft u advies nodig? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten. Wij staan u graag met raad en daad ter zijde!