Pas op met het versturen van SMS-berichten en WhatsApp-berichten!

 

Even iemand een WhatsApp sturen. We doen het allemaal dagelijks. Vaak zonder erbij stil te staan. Maar heeft u er wel eens bij stil gestaan dat uit het versturen van WhatsApp-berichten ook contractuele afspraken kunnen worden afgeleid?

Dat uit het versturen van WhatsApp-berichten ook contractuele afspraken kunnen worden afgeleid, blijkt uit een vonnis dat de rechtbank Limburg op 12 april 2017 gewezen heeft.

In die zaak ging het om het volgende. Een installatiebedrijf heeft onder regie van een dakdekkerbedrijf werkzaamheden verricht. In september 2015 verstuurt het installatiebedrijf hiervoor een factuur van ruim € 4.500,- en in oktober 2015 nog een tweede factuur van bijna € 7.000,-. Bij die laatste factuur voegt het installatiebedrijf een meerwerkspecificatie bij. Kortom, in totaal betreft het een bedrag van circa € 11.500,- dat bij het dakdekkerbedrijf in rekening wordt gebracht.

In december 2015 betaalt het dakdekkerbedrijf een bedrag van € 1.000,- aan het installatiebedrijf. Omdat de rest van het totaalbedrag onbetaald blijft, start het installatiebedrijf een incasso-procedure bij de rechter.

In die procedure gaat het met name om de vraag of het installatiebedrijf terecht het meerwerk in rekening heeft gebracht bij het dakdekkerbedrijf. Het installatiebedrijf stelt dat zij van het dakdekkerbedrijf mondeling opdracht gekregen heeft om het meerwerk te verrichten. Het dakdekkerbedrijf ontkent contractuele afspraken te hebben gemaakt over dit meerwerk.

Het installatiebedrijf legt vervolgens als bewijsstuk over een uitdraai van enkele met het dakdekkerbedrijf gewisselde SMS-berichten en e-mails. De kantonrechter oordeelt dat uit zowel deze SMS-berichten als de e-mails blijkt dat het dakdekkerbedrijf aan het installatiebedrijf beloofd heeft om de facturen te zullen betalen, en dus ook het meerwerk erkend heeft. Ook blijkt uit de SMS-berichten en de e-mails dat er met betrekking tot het meerwerk mondelinge afspraken waren gemaakt. Verder beroept het installatiebedrijf zich op getuigenverklaringen van medewerkers, die verklaren dat het dakdekkerbedrijf hen telkens opnieuw mondelinge opdrachten heeft verstrekt. Ook daaruit blijkt dat er telkens in opdracht van het dakdekkerbedrijf is gewerkt. De kantonrechter wijst daarom de incassovordering van het installatiebedrijf toe, en het dakdekkerbedrijf wordt veroordeeld tot betaling van de openstaande facturen.

Vaak wordt vergeten dat mondelinge afspraken net zo rechtsgeldig zijn als schriftelijke afspraken. Alleen zijn mondelinge afspraken helaas vaak wat moeilijk(er) te bewijzen. Toch is het installatiebedrijf in deze zaak erin geslaagd om aan de hand van SMS-berichten en e-mails te bewijzen dat er mondelinge afspraken gemaakt. Vergist u zich dus niet in de bewijskracht van SMS-berichten en e-mails! Dit geldt natuurlijk niet alleen voor incasso-procedures, maar geldt net zo goed voor procedures die gevoerd worden tussen bijvoorbeeld een werkgever en een werknemer. Maar denk bijvoorbeeld ook aan procedures die gevoerd worden tussen ex-echtgenoten in het kader van hun scheiding en/of de omgang met hun kind(eren).

Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten. Wij zijn u graag van dienst.

De volledige uitspraak kunt u hier lezen.