Pensioenverdeling bij echtscheiding krijgt een nieuw jasje

De verdeling van pensioenen voor partners die gaan scheiden wordt gemoderniseerd. Dat is de bedoeling van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 waarmee de ministerraad nu heeft ingestemd.

De modernisering houdt in dat beide ex- partners vanaf 2021 een zelfstandig recht zullen hebben op een deel van het ouderdomspensioen dat zij tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. Hierdoor zullen ex- partners meer inzicht krijgen in wat hun financiële situatie na pensionering wordt.

Het belangrijkste argument voor de wetswijziging is het verbreken van de levenslange afhankelijkheid tussen ex- partners op pensioengebied. In de huidige situatie moeten ex- partners namelijk binnen twee jaar een verzoek voor verdeling van de pensioenrechten indienen bij de pensioenuitvoerder. In de praktijk blijkt echter dat dit vaak te laat wordt gedaan, waardoor de uitbetaling van de pensioenrechten bij de ex- partner moet worden geclaimd.

Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel zullen de pensioenuitvoerders zodra ze een melding van echtscheiding krijgen de pensioenen automatisch moeten verdelen. Ex- partners hebben wel nog steeds de mogelijkheid om aan te geven dat zij het pensioen niet willen verdelen. Ook kunnen zij er samen voor kiezen om andere afspraken over de verdeling te maken.

Het wetsvoorstel is momenteel voor advies naar de Raad van State verzonden. De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State zullen pas openbaar worden wanneer het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Wij zullen u uiteraard nauwgezet op de hoogte houden over het vervolg.

Heeft u vragen over de pensioenverdeling bij echtscheiding? Of wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Wij zijn u graag van dienst.