Retentierecht: kent u het al?

 

Er is weinig dat zo vervelend is voor een ondernemer dan debiteuren die niet betalen. Daar valt echter – in een aantal gevallen – iets aan te doen, namelijk door een beroep te doen op het zogenaamde “retentierecht”. Dit recht, geregeld in de wet, geeft u als schuldeiser/opdrachtnemer de bevoegdheid, om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak aan uw schuldenaar/opdrachtgever op te schorten, totdat uw opdrachtgever de vordering heeft voldaan. Het gaat hier om zaken van stoffelijke aard, die zowel roerend als onroerend kunnen zijn. Het is dan wel vereist dat u als schuldeiser houder bent van de zaak.

Een concreet voorbeeld is dat van een garagehouder die een voertuig moet repareren, maar vervolgens niet betaald krijgt, hoewel de betalingstermijn van de factuur verstreken is. De garagehouder kan dan de afgifte van het voertuig opschorten, tot zijn vordering door de klant voldaan is. Dat is dikwijls een goede prikkel voor de klant om “gelijk over te steken”. Betaalt de klant uiteindelijk niet, dan kan de garagehouder zijn vordering met voorrang verhalen op het betreffende voertuig, middels een openbare (of mogelijk onderhandse) verkoop. Daarvoor is doorgaans wel vooraf een gang naar de rechter noodzakelijk, om een zogenaamde executoriale titel (in dit geval een vonnis) te verkrijgen. De garagehouder kan dus niet “zomaar” het voertuig laten verkopen.

Het retentierecht is een krachtig middel (zelfs bij faillissement van uw klant) en kan ook tegen derden worden ingeroepen. Wel rust er op de ondernemer die zich op het retentierecht beroept, een aantal verplichtingen, waaronder de verplichting om ervoor te zorgen dat de betreffende zaak in goede staat blijft verkeren. Als de ondernemer hierdoor kosten moet maken, dan worden die ook door het retentierecht gedekt.

Vragen over de correcte uitoefening van het retentierecht? Neem contact met ons op. Hoewel het retentierecht ondernemers zeker kan helpen, is de uitoefening ervan wel aan bepaalde regels gebonden. Voor duidelijke uitleg en goede toepassing van die regels, bent u bij SPEE advocaten aan het juiste adres!