Slecht bestuur? De eerste civielrechtelijke bestuursverboden zijn een feit

 

De Wet civielrechtelijk bestuursverbod, die in werking is getreden in juli 2016, maakt het voor de civiele rechter mogelijk om aan (voormalig) bestuurders van rechtspersonen een bestuursverbod op te leggen voor de duur van maximaal 5 jaar. Daarmee wordt beoogd dat frauduleuze bestuurders via nieuwe rechtspersonen weer verder ondernemen en daarmee schade aan het handelsverkeer toebrengen.

 

Een bestuursverbod wordt niet lichtvaardig opgelegd: het kan in geval van faillissement worden gevorderd door de curator en het Openbaar Ministerie als er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid, paulianeus handelen, de schending van informatie- en medewerkingsverplichtingen, repeterende faillissementen en de oplegging van onherroepelijke vergrijpboetes.

 

Als een bestuursverbod wordt opgelegd, dan mag de persoon in kwestie gedurende een bepaalde periode geen bestuurder of commissaris zijn van een rechtspersoon, tenzij de rechter daarop uitzonderingen heeft toegestaan. Evenmin mag de betreffende persoon een volmacht verkrijgen, een rechtspersoon vertegenwoordigen of als bestuurder of commissaris worden benoemd bij de oprichting van een nieuwe rechtspersoon.

 

Inmiddels zijn vorige maand de eerste twee bestuursverboden ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel, nadat de rechtbank Den Haag deze verboden had opgelegd, dit op grond van  vastgestelde bestuurdersaansprakelijkheid. Vervolgens worden op aangeven van de griffie van de rechtbank de onherroepelijk opgelegde bestuursverboden geregistreerd door de Kamer van Koophandel. Deze kunt u hier raadplegen.

 

Als de betreffende persoon (met bestuursverbod) tóch als bestuurder wordt aangesteld, dan is dat besluit van rechtswege nietig. Ook kan er een dwangsom worden opgelegd als de persoon zich niet houdt aan een opgelegd bestuursverbod.

 

Vragen over het bestuursverbod, bestuurdersaansprakelijkheid of paulianeus handelen? De ondernemingsrechtspecialisten van SPEE advocaten & mediation helpen u graag verder.