Terecht ontslag op staande voet vanwege in Whatsapp-berichten geuite bedreigingen

 

Het gebruik van social media en Whatsapp heeft niet alleen maar voordelen; er kleeft ook een keerzijde aan. Denk bijvoorbeeld aan de berichten met een dreigende of beledigende toon die regelmatig op social media worden geplaatst door personen (die zich vaak anoniem wanen), en die gericht zijn aan individuele personen, (bevolkings)groepen of bepaalde instanties.

 

Ook werknemers gebruiken social media soms als uitlaatklep om hun frustraties te uiten. En dat blijft, hetgeen u niet zal verbazen, natuurlijk niet zonder gevolgen. Zo werd in 2012 bijvoorbeeld een werknemer ontslagen, nadat hij op Facebook berichten met een grovelijk beledigende inhoud plaatste over zijn werkgever.

 

Dat een werknemer zijn eigen werkgever, zijn collega en een medewerker van een leasemaatschappij per Whatsapp bedreigt, kan nu aan dat rijtje worden toegevoegd. Het ging in die zaak om het volgende:

 

Op 10 december 2017 heeft een werknemer, die als koerier werkt, aan zijn werkgever de volgende Whatsappberichten gestuurd:

“ I don care wat You say But My money From My salaris don Joke”

“I fixnidh You”

“I swer”

“I bring all”

“My arme”

“Ny body tot his company”

“And Then You don oay”

“Pay”

“I finfih You”

 

Daarna, op 13 december 2017, heeft werknemer per Whatsappbericht aan werkgever geschreven dat hij de neus zou breken van de medewerker van de leasemaatschappij als een verkeersboete van een andere werknemer op zijn naam zou worden gezet.

 

Vervolgens heeft werknemer op 14 december 2017 het volgende Whatsappbericht aan een collega gestuurd: “Undertand if this end you end also understand so don tink this is your company for you ask me sof ast fuck you men”.

 

En op 16 december 2017 heeft werknemer de volgende Whatsappberichten aan werkgever gestuurd:

“ We will see end of month if I have my salaris of niet nobody work there I make big problem with allez I bring all”

“There”

“But this day you don’t delivery any pack believe”

“Me”

“watch out”
”watch out”

“Believe”
“Me”
“Watch out

 

Vervolgens heeft werknemer op 17 december 2017 per Whatsappbericht aan werkgever geschreven:

“ And other tingh you want tot pay me on half you crazy or wat I have bills wat you tink my bills can wait pay me and klaar or fired me if you can’t pay me undertand just say it you can’t pay me so fired me”

“But if I’m the end of this mounth I don got my 1547 eur on my account you have big big problem”

“Because from that day nobody work you say iam crazy right wait to see wen you don pay me my full amount wat is crazy do it”

“That is your option if you don wana more probmem for your life”

 

Werknemer wordt vervolgens nog diezelfde dag per Whatsappbericht op staande voet ontslagen. Het ontslag wordt een dag later per brief bevestigd. Als reden voor dit ontslag wordt opgegeven: het intimideren van de directie, het chanteren van het bedrijf, het gebruiken van (soft)drugs vooraf en tijdens het werk, het bedreigen van andere collega’s en het bedreigen van de directeur/eigenaar van het bedrijf.

 

Werknemer vecht vervolgens het ontslag op staande voet bij de kantonrechter aan.

 

Naar het oordeel van de kantonrechter is het ontslag op staande voet rechtsgeldig. De kantonrechter oordeelt dat de door werknemer in diverse Whatsapp-berichten geuite bedreigingen van een zodanig ernstige aard zijn, dat van werkgever niet langer gevergd kon worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Werknemer heeft niet alleen zijn werkgever, maar ook een collega en een derde (medewerker van een leasemaatschappij) met geweld bedreigd en dat in zeer korte tijd. De kantonrechter is van oordeel dat de hoeveelheid, de omvang van de Whatsapp-berichten en de gebruikte bewoordingen in toenemende mate bedreigend en intimiderend waren en dat goed voorstelbaar is dat onder die omstandigheden geen persoonlijk gesprek meer heeft plaatsgevonden. Met name de berichten waarin gesproken wordt over 'I finfih You' en 'That is your option if you don wana more probmem for your life' en 'watch out believe me watch out' zijn als een rechtstreekse bedreiging aan het adres van werkgever op te vatten. Werkgever dient ook de veilige werkomgeving van haar overige personeelsleden en de medewerker van zijn leasemaatschappij in het oog te houden.

 

Namens werknemer is ter verdediging aangevoerd dat werkgever weigerde het loon van november te betalen, en dat de Whatsapp-berichten in die context moeten worden gelezen. Dit betoog kan de werknemer echter niet baten. De kantonrechter oordeelt dat een discussie over het betalen van het loon niet als rechtvaardiging kan dienen voor de dreigende taal die uit de Whatsappberichten van de werknemer spreekt. Nog daargelaten dat het geen rechtvaardiging is om dergelijke taal jegens anderen dan de werkgever te uiten, zoals in dit geval een directe collega en een medewerkster van een leasemaatschappij. Evenmin kan als rechtvaardiging dienen dat het volgens werknemer gebruikelijk is om op deze wijze te communiceren in de koerierswereld. Werknemer miskent daarmee ook de ernst van zijn eigen handelen. De aanhoudende dreigende taal, gericht tegen zijn werkgever, een collega én een derde leverde een (dringende) reden op voor werkgever om de werknemer op 17 december 2017 op staande voet te ontslaan. Gelet op de korte tijdspanne tussen de berichten en het ontslag, is het ontslag ook onverwijld gegeven. En gezien de door werknemer gecreëerde omstandigheden kon werkgever afzien van hoor- en wederhoor. De door de werknemer ingestelde vorderingen worden dan ook afgewezen door de kantonrechter.

 

Bij deze uitspraak van de kantonrechter plaatsen wij de volgende kanttekening. Bij het beoordelen van de ernst van een belediging of bedreiging wordt normaal gesproken ter dege rekening gehouden met de omstandigheden waaronder deze geuit zijn. Op dit punt zal de cultuur van het bedrijf waarvoor de werknemer werkt en de verhouding tussen degenen die bij het incident betrokken zijn, een rol kunnen spelen.

 

Heeft u vragen? Of wenst u advies? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Wij zijn u graag van dienst!

 

De volledige uitspraak kunt u hier lezen:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:9901