Verbeurt werknemer een boete na uitlatingen op Facebook?

 

In dit artikel staat de vraag centraal of niet al te tactvolle opmerkingen in een Facebookgroep van ex-werknemer, waaraan in totaal 39 personen deelnemen, leiden tot verschuldigdheid tot het betalen van een boete?

 

In deze zaak ging het om een werkgever, Caradon Stelrad, die aanstoot nam aan uitlatingen van één van haar ex-werknemers op Facebook. De ex-werknemer in kwestie had vlak na het definitief worden van de beëindigingovereenkomst de betreffende uitlatingen op Facebook gedaan. Volgens werkgever was de handelwijze van de ex-werknemer in strijd met de beëindigingovereenkomst. In de beëindigingovereenkomst hadden partijen namelijk met elkaar afgesproken dat ‘zij zich in het maatschappelijk verkeer zorgvuldig ten opzichte van elkaar zouden gedragen, en dat zij zich zouden onthouden van (mogelijk) negatieve, schadelijke en/of anderszins ongunstige uitlatingen over elkaar alsmede (ex-)collega’s en relaties, een en ander in de ruimste zin van het woord.’ Op overtreding hiervan stond een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding.

 

Uit de uitspraak blijkt helaas niet wat de ex-werknemer precies op Facebook geschreven heeft. Maar de kantonrechter duidt de uitlatingen als ‘niet al te tactvol’. De ex-werknemer zou onder andere ‘stelrat’ (in plaats van ‘Stelrad’) geschreven hebben. Volgens de rechter zou echter voor geen enkele buitenstaander kenbaar zijn waarover het precies gaat. Het gebruik van het woord ‘stelrat’(zonder ook de hoofdletter) maakt de herleiding tot de onderneming Caradon Stelrad voor de buitenwereld volstrekt onmogelijk, aldus oordeelt de kantonrechter. Daaraan voegt de kantonrechter nog het volgende toe: “Hoe onverstandig en onbegrijpelijk dit sociale geleuter op Facebook ook hier uitpakt, niet vol te houden valt dat Caradon en haar werknemers dan wel relaties zich aan deze tamelijk onbenullige uitwisseling van praatzieke babbelaars een buil zou kunnen vallen. Voor het vervallen achten van een boete van maar liefst € 10.000,- is waarlijk meer nodig dan het feit dat Caradon mogelijk bij toeval, maar wellicht door daar zonder noodzaak naar op zoek te gaan, gestuit is op deze vrij kinderachtige uitwisseling van weinig diepzinnige maar op zichzelf onschadelijke gedachten van een of meer ex-werknemers op Facebook.” Volgens de kantonrechter heeft werkgever haar vordering verder onvoldoende onderbouwd. Reden waarom de rechter de vordering van werkgever afwijst.

 

Echter, ook de ex-werknemer had ondertussen kennelijk (zo blijkt uit de uitspraak) aanstoot genomen aan de uitlatingen die werkgever in het kader van de gerechtelijke procedure had gedaan. Reden waarom de ex-werknemer op zijn beurt ook al aangekondigd had dat hij van plan was om op zijn beurt ook boetes van werkgever te gaan eisen. In dat kader sloot de kantonrechter zijn uitspraak af door de ex-werknemer erop te wijzen dat hij zich deze exercitie maar beter zou kunnen besparen.

 

Vaak lijkt een zaak geregeld te zijn en daarmee ‘afgewikkeld’ te zijn, maar schijn bedriegt soms. Zo ook in deze zaak.

 

In deze zaak koos werkgever voor het opeisen van een forse boete. Maar welke mogelijkheden heeft u nog meer wanneer uw tegenpartij de overeengekomen (vaststellings)overeenkomst niet naleeft? Het zijn er een aantal. Denk bijvoorbeeld aan het ontbinden van de overeenkomst. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het vorderen dat de andere partij de overeenkomst naleeft, bijvoorbeeld op verbeurte van een dwangsom. Een andere mogelijkheid is het vorderen van schadevergoeding.

 

Van geval tot geval, of misschien beter gezegd: per overeenkomst, kan dit verschillen. Net zoals van geval tot geval zal verschillen wat voor u de beste optie is. Uw advocaat kan u hierover adviseren.

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten. Wij staan u graag te woord!

 

De volledige uitspraak kunt u hier lezen