Vergunningsplicht op komst voor aanbieders van cryptovaluta

 

Een relatief nieuwe ontwikkeling in de wereld van betalingen zijn cryptovaluta, ook wel cryptocurrency genoemd. Dergelijke digitale betaalmiddelen, waaronder de bekende Bitcoin, zijn denkbeeldige munten die bestaan uit een unieke reeks van cijfers en getallen.

 

Scherpere regels voor cryptovaluta

Net zoals bij het gangbare geldverkeer komt er nu regelgeving en toezicht voor het gebruik van cryptovaluta. Zo hebben aanbieders van dergelijke “munten” – als het aan de wetgever ligt - voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Dit is geregeld in het conceptwetsvoorstel ter implementatie van de wijzigingen uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Het wetsvoorstel is een wijziging van de bestaande Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en is op 11 december 2018 in consultatie gegaan.

 

Met het wetsvoorstel wil de wetgever het witwassen van geld uit criminaliteit of de financiering van terrorisme, via het financiële stelsel, verder aanpakken.

 

Als de aanbieders van cryptovaluta een verzoek om een vergunning indienen, zal getoetst worden of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. De Nederlandsche Bank (DNB) gaat hier toezicht op houden.

 

Overige regels uit het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel regelt verder dat meer publieke partijen informatie kunnen uitwisselen, niet alleen binnen Nederland, maar ook tussen Europese lidstaten.

 

Daarnaast maakt het wetsvoorstel het ook mogelijk dat er informatie uitgewisseld wordt tussen Wwft-toezichthouders en alle instanties binnen het Financieel Expertise Centrum, als ook met parlementaire enquêtecommissies en de Algemene Rekenkamer.

 

Verder worden Wwft-instellingen verplicht om meer maatregelen te nemen als zij via hun cliënten te maken krijgen met een land buiten de EU dat door de Europese Commissie is aangewezen als een land met een hoog risico op witwassen of terrorismefinanciering.

 

Ook wordt de reikwijdte van de Wwft verder uitgebreid voor de kunstsector en makelaars.

 

Tenslotte worden de bestedingslimieten en maximale bedragen van anonieme prepaidkaarten verlaagd en wordt het gebruik van dergelijke kaarten voor onlinebetalingen beperkt. Ook worden er regels gesteld voor de acceptatie van anonieme prepaidkaarten die zijn uitgegeven in landen die geen EU-lidstaat zijn.

 

Het wetsvoorstel is nu nog slechts een concept dat aan verandering onderhevig is. Daarna zullen de Eerste en de Tweede Kamer zich hier over gaan buigen. Het is dus afwachten wanneer en op welke wijze deze regels in werking treden. Uiteraard hoort u het van ons zodra er op dit vlak nieuws te melden is.

 

Wilt u meer weten over de juridische aspecten van cryptocurrency? Neem dan contact op met een van onze advocaten. Wij helpen u graag, offline en online.