Verhuurders opgelet: denk aan informatieplicht bij kortdurende huurovereenkomsten woonruimte!

Sinds de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt op 1 juli 2016 is het mogelijk om woonruimte korter dan 2 jaar te verhuren (zelfstandige woonruimte) dan wel korter dan 5 jaar (onzelfstandige woonruimte zoals studentenkamers), zonder dat vervolgens opzegging van de huurovereenkomst is vereist. Dit houdt concreet een versoepeling van het huurrecht in. Wél legt de wet in deze gevallen aan verhuurders een “informatieplicht” op. Dat wil zeggen dat verhuurders de huurder niet eerder dan 3 maanden maar uiterlijk 1 maand vóór het verstrijken van de huurtermijn schriftelijk moeten informeren over de dag waarop de huur verstrijkt.

De consequentie voor u als verhuurder is niet mis indien u vergeet om de informatieplicht in acht te nemen: de wet schrijft voor dat als u de huurder niet tijdig informeert over het naderende einde van de huurovereenkomst, de huurovereenkomst na ommekomst van de bepaalde tijd (dus respectievelijk korter dan 2 jaar dan wel korter dan 5 jaar) voor onbepaalde tijd verlengd wordt.

Dat de rechter hier streng aan toetst blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland eerder dit jaar. In deze kwestie was de verhuurder slechts één dag te laat met het in kennis stellen van de huurder. De rechter oordeelde dat het niet tijdig in kennis stellen van de huurder niet kon worden hersteld en dat er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd was ontstaan.

Een ander belangrijk punt dat in deze uitspraak aan de orde kwam, is dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om bij wijze van “proefcontract” een kortdurende huurovereenkomst met huurders aan te gaan, voordat verhuurder ervoor kiest om aan huurder een huurovereenkomst voor langere tijd aan te gaan. Het is dus verstandig om daarover niets in de huurovereenkomst op te nemen, als u verhuurder bent.

De volledige uitspraak treft u hier aan. 

Overigens is het belangrijk om in het oog te houden dat bij huur van zelfstandige woonruimte met een duur van meer dan 2 jaar en bij huur van onzelfstandige woonruimte met een duur van meer dan 5 jaar, nog steeds het vereiste geldt dat deze typen overeenkomsten moeten worden opgezegd, wil de huurovereenkomst eindigen.

Bent u verhuurder en wilt u advies over huurovereenkomsten woonruimte? Of bent u huurder en wilt u weten wat uw rechten zijn? Neemt u dan contact op met de huurrechtadvocaten van SPEE advocaten.